Uvodna določila

Verudela d.o.o., s sedežem na Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje, številka DDV SI97703958 in Calzedonia S.p.A. s sedežem v Malcesine (Verona), ulica 5/3 Portici Umberto Primo, številka DDV 02253210237 omogoča popuste, ugodnosti in storitve v trgovinah "Calzedonia" (tako neposredne kot povezane s programom) in na spletnem mestu www.calzedonia.com. strankam, ki jih želijo uporabljati.

Če želite izkoristiti te prednosti, morate postati imetnik kartice zvestobe Calzedonia: pridobitev kartice zvestobe Calzedonia (v nadaljevanju „kartica“) in njeno uporabo urejajo naslednji pogoji (v nadaljevanju tudi „predpisi“), ki jih mora prejemnik kartice (v nadaljevanju „prejemnik“) natančno prebrati.

Aktivacija kartice na način iz točke 6 spodaj pomeni, da stranka sprejema te predpise.

Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa si pridržujeta pravico, da redno, lahko samo delno, spreminjata te predpise, zadevne spremembe pa začnejo veljati 10 (deset) zaporednih dni po njihovi objavi na www.calzedonia.com.

V primeru, da "prejemnik" zadevnih sprememb ne bi sprejel, bo imel pravico do preklica registracije, kar pa je, kot je določeno spodaj, tako in tako njegova pravica ves čas.

Uporaba kartice po uveljavitvi sprememb pomeni njihovo sprejetje.

Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa si pridržujeta pravico, da začasno ali trajno kadar koli prekineta ta program zvestobe, ne da bi mu kupci lahko kakor koli nasprotovali (pri čemer mora spoštovati pravice, ki so jih udeleženci že pridobili), tako da jih obvestita na spletnem mestu www.calzedonia.com in / ali na prodajnih mestih, ki so vključena v program.

S temi predpisi se lahko vedno seznanite na www.calzedonia.com

1. Promotor

Verudela d.o.o., podjetje s sedežem na Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana, številka DDV SI97703958 in Calzedonia S.p.A. s sedežem v Malcesine (Verona), ulica 5/3 Portici Umberto Primo, številka DDV 02253210237.

2. Kanali sodelovanja

Vse trgovine Calzedonia, ki sodelujejo v programu, morajo ustrezno uporabljati s programom povezano oglaševalsko in informativno gradivo. Seznam trgovin, ki sodelujejo v programu, si lahko ogledate na spletnem mestu www.calzedonia.com.

3. Ozemlje

Slovensko nacionalno ozemlje.

4. Vrsta / ime / namen / trajanje programa

Gre za promocijsko pobudo, ki zajema program zvestobe po principu zbiranja točk na kartici (tako imenovana „Calzedonia Lover kartica zvestobe digitalni “) in izdajanja ekskluzivnih ugodnosti imetnikom te kartice. Namen pobude je ustvariti zvestobo strank s programom, ki strankam, ki imajo kartico, nudi ugodnosti. Določbe, opredeljene v uvodnih določilih, ne vplivajo na določila v točki 7 („funkcionalnost“) in točki 10 („Prekinitev programa - deaktivacija kartice - razno“) v smislu, da kartica ne poteče.

5. Prejemniki ugodnosti

Končni kupci, stari 18 let ali več, ki so imetniki kartic v skladu s spodaj navedenimi postopki registracije in delovanja.

6. Načini registracije

Kartico za nakup “Status Follower” lahko stranka dobi v digitalni obliki neposredno na prodajnem mestu na spletni strani www.calzedonia.com/loyaltylanding ali tako da se obrne na službo za podporo strankam na številki 012276688.
Za registracijo v program zvestobe kartica Calzedonia Lover mora stranka ustvariti poseben račun »Calzedonia Lover« , ki ji omogoča dostop do osebne strani na tržni spletni strani blagovne znamke.
Sistemi za registracijo preprečujejo, da bi se v program zvestobe vpisale mladoletne stranke.
Pri aktivaciji/registraciji se spoštujejo predpisi o zasebnosti. Kartica Calzedonia Lover je vezana na osebo in je neprenosljiva. V času veljavnosti kartice lahko stranka aktivira zgolj eno kartico.
Calzedonia Lover Kartica je namenjena izključno zasebni, ne pa tudi komercialni uporabi.
Stranka lahko kadarkoli zaprosi, da se jo izbriše iz programa zvestobe, tako da se obrne na službo za pomoč strankam na telefonski številki 012276688 ali da za to zaprosi na spletni strani www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. Funkcionalnost

Kartica bo imetniku dala možnost, da doseže 3 različne STATUSE z zbiranjem točk pri nakupih. Imetnik bo glede na status, ki mu pripada, prejemal vse večje nagrade.

“Status sledilca”:

 • je status, ki je avtomatično dosežen z aktivacijo / registracijo "začetne" kartice;
 • ko stranka doseže 100 točk, pridobi »Status prijatelja«, pri čemer se ji pripišejo vse morebitne prejete točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego novega statusa;
 • če stranka s »statusom sledilca« v 365 dneh od datuma pridobitve statusa ne doseže 100 točk, ostane na ravni »Status sledilca« in stanje točk se ponastavi.
 • Če stranka s »statusom sledilca« doseže 500 točk, preden je pridobila »status prijatelja«, preide neposredno v »Status oboževalca«, pri čemer se ji pripišejo vse morebitne prejete točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego novega statusa;

“Status prijatelja”:

 • Stranka pridobi ta status takoj, ko doseže 100 točk. Vse točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego tega statusa, bodo takoj pripisane novemu pridobljenemu statusu
 • Takoj, ko stranka doseže 500 točk, preide na raven »Status oboževalca«, pri čemer se ji pripišejo vse morebitne prejete točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego novega statusa;
 • Eno leto po pridobitvi »statusa prijatelj« in za vsako nadaljnje leto:
 • če je stranka pridobila od 100 do 499 točk, še naslednje leto ohrani „status prijatelja“ in točke, ki presegajo točke, uporabljene za ohranitev zgoraj navedenega statusa;
 • če je stranka pridobila manj kot 100 točk, se stanje točk ponastavi in ​​stranka pride v «status sledilca«.

“Status oboževalca”:

 • stranka pridobi »status oboževalca«, takoj ko doseže 500 točk. Vse točke, ki presegajo točke, uporabljene za dosego tega statusa, bodo takoj pripisane novemu pridobljenemu statusu;
  • Eno leto po pridobitvi „statusa oboževalca“ in za vsako nadaljnje leto:
  • iče je stranka pridobila vsaj 500 točk, ohrani „Status oboževalca“ in vse točke, ki presegajo točke, uporabljene za ohranitev zgoraj navedenega statusa;
  • če je stranka pridobila manj kot 500 točk, se stanje točk ponastavi in stranka pride v «status prijatelja«.

Vsaka sprememba statusa in vsakršna komunikacija v zvezi z udeležbo v programu zvestobe je nujno potrebna za zagotavljanje storitev, povezanih z njim (kot so na primer potrditev registracije / odpovedi, spremembe statusa, dodelitev namenskih popustov ali rezerviranih daril) kakor tudi za izvedbo programa samega. S sprejemom tega predpisa se stranka strinja, da bo prejemala tovrstna obvestila, ki bodo poslana na naslove, navedene v obrazcu za registracijo v program. Zavrnitev prejemanja takšnih sporočil onemogoča Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa izvajanje programa in zagotavljanje s tem povezanih storitev. Vsaka zavrnitev, izražena med izvajanjem programa, bo povzročila njegovo samodejno prekinitev.

8. Pridobivanje točk

Točke zvestobe se samodejno naložijo na kartico, ki se aktivira ob vsakem nakupu na enem od prodajnih mest Calzedonia, ki sodelujejo v programu, ali prek spletnega mesta www.calzedonia.com, pri čemer se vrednost ene točke določi za vsak zaokrožen evro navzdol (npr. 1,99 EUR = 1 TOČKA).
Dobropis točk, ki izhajajo iz nakupov na spletnem mestu, bo mogoč šele po vnosu podatkov o kartici v vaš račun. Kombinacijo kartice z računom je treba izvesti le enkrat, sistem pa jo bo shranil za nadaljnje nakupe.
Za upravičenost do točk se mora kupec pred izdajo računa identificirati s predložitvijo kartice ali navedbo priimka in imena ali elektronskega naslova / telefonske številke, posredovane za aktivacijo kartice. V primeru nakupa prek e-trgovine mora kupec dostopati do spletnega mesta z vnosom poverilnic.
Če imetnika kartice ni mogoče identificirati na zgoraj navedeni način, nalaganje točk ne bo mogoče.
Kupec lahko v svoje stanje pridobljenih točk vidi kadar koli, tako da zahteva vpogled na katerem koli prodajnem mestu Calzedonia, ki sodeluje v programu, ali na www.calzedonia.com. Točke bo sistem nalagal in obračunaval vsak dan; v primeru nepredvidenih tehničnih težav jih je mogoče naložiti v obdobju največ 15 dni.
Za vračila se točke zaračunavajo po enakih merilih kot za dobropis.
Z izdajo "darilne kartice Calzedonia" bodo ustvarjene dobropisne točke pripisane kupcu darilne kartice. Naknadni nakupi, ki jih lastnik kartice delno / v celoti plača z darilno / eGift kartico, zato ne bodo ustvarili nobenih točk v vrednosti nakupa, opravljenega z darilno / eGift kartico.
Lahko se bodo izvajale akcije podvojitve ali potrojitve točk, za kar bo pripravljena ustrezna reklama. .
Kartica na noben način ne predstavlja plačilne kartice; na njej nabranih točk ni mogoče prenesti ali pretvoriti v denar ali izdelke.

8.a Zbiranje točk in čezmejne ugodnosti

Kupci, ki imajo kartico, bodo lahko točke zbirali tudi z nakupi, opravljenimi na prodajnih mestih v državah, navedenih v spodnji tabeli.
Zbiranje zgoraj omenjenih točk jim bo omogočilo dobropis in doseganje statusa ter uporabe nagrad, predvidenih v tem dokumentu, na italijanskem nacionalnem ozemlju.
Točke zvestobe bodo naložene na kartico stranke po pretvorbi, prikazani v spodnji tabeli.

 • COUNTRY: AUSTRIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 PUNTO
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: BELGIUM
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CZECH REPUBLIC
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 25 CZK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: FRANCE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: GERMANY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: JAPAN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 YEN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: BRONZE
 • LEVEL 2 - Status Name: SILVER
 • LEVEL 3 - Status Name: GOLD
 • COUNTRY: HONG KONG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HKD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: HUNGARY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 300 HUF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ITALY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LUXEMBOURG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: POLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 4 PLN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: PORTUGAL
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVAKIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SPAIN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWEDEN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 SEK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWITZERLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 CHF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: THE NETHERLANDS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UK
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 GBP = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: USA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 USD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: RUSSIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 RUB = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CROATIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HRK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ESTONIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LITHUANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ROMANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 5 LEI = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVENIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UKRAINE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 50 UAH = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CYPRUS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN

Nadaljnja prednost, ki jo imajo imetniki kartice in kupujejo na prodajnih mestih v zgoraj navedenih državah, so morebitni popusti, ki jih posamezna država ob nakupu priznava za posamezni status imetnika.

9. Prednosti

Stranke, ki sodelujejo v programu zvestobe Calzedonia, lahko izkoristijo številne popuste, promocijske akcije, nagradne akcije in posebne pobude, ki se bodo občasno ustrezno oglaševale in sporočale.
Kupec bo lahko izkoristil zadevne ugodnosti šele ob predložitvi svoje kartice.
Kot popusti se štejejo zlasti:

 • Brezplačna dostava in vračilo pri nakupih prek e-trgovine za vse s statusom.
 • Ob registraciji kupec prejme 20 brezplačnih točk.
 • Ob rojstnem dnevu stranke in izključno v obdobju med 7 dnevi pred in 7 dnevi po datumu rojstnega dne bodo imetniki s »statusom sledilec« upravičeni do dvojnih točk pri opravljenih nakupih.
 • Ob rojstnem dnevu stranke in izključno v obdobju od 7 dni pred rojstnim dnem in 7 dni po datumu rojstva bodo imetniki s »statusom prijatelj« in »statusom oboževalec« upravičeni do 20% popusta na en nakup.
 • Za člane s »statusom prijatelj«: za vsakih 100 zbranih točk se izda kupon s 15% popustom, ki velja 60 dni od izdaje, pri minimalnem nakupu 60 EUR (brez izdelkov, za katere že veljajo popusti ali promocije).
 • Za člane s »statusom oboževalec«: za vsakih 100 zbranih točk se izda kupon z 20% popustom, ki velja 60 dni od izdaje, ob minimalnem nakupu 60 EUR (brez izdelkov, za katere že veljajo popusti ali promocije).

10. Prekinitev programa - Dezaktivacija kartice - Razno

Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa si pridržujeta pravico, da kadar koli in po lastni presoji spremenita, začasno ustavita ali prekineta program zvestobe Calzedonia in s tem povezane storitve.
O takšnih spremembah, začasnih prekinitvah ali prekinitvah bo objavljeno ustrezno obvestilo na spletni strani www.calzedonia.com. in / ali v trgovinah, ki sodelujejo programu.
Brez poseganja v katero koli drugo zakonsko določeno pravico, vključno s pravico do povrnitve škode, lahko Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa stranki prekličeta pravico do uporabe kartice in jo dezaktivirata, če se kartica uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi v teh dokumentu ali v primeru zlorabe ali škodljive uporabe podobe blagovne znamke „Calzedonia“.
Poleg tega si Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa ob pridobitvi informacij pridržujeta pravico do dezaktiviranja kartice in njene aktivacije / registracije v primeru neuporabe kartice ali nedejavnosti stranke več kot 5 let. V primeru odpovedi in dezaktiviranja kupec ne bo več mogel uporabljati ugodnosti in storitev kartice Calzedonia.
Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa nista odgovorni za kakršne koli neposredne ali posredne posledice, ki bi izhajale iz izvajanja programa zvestobe, na katere nimata vpliva. Verudela d.o.o. in Calzedonia Spa nista odgovorni za kakršno koli goljufivo, nepravilno ali nezakonito uporabo kartice.

11. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Katere kategorije osebnih podatkov bomo uporabljali?

Vaše sodelovanje v programu zvestobe Calzedonia vključuje našo uporabo vaših osebnih podatkov. Zlasti moramo obdelovati osebne podatke, ki so nam bili posredovani ob registraciji (če v obrazcu za registracijo ni vseh podatkov, označenih z zvezdico, postopka registracije ni mogoče dokončati; če poteka registracija tekom nakupa in pri njej sodeluje prodajni pomočnik, je obvezen podatek vaša telefonska številka ali e-poštni naslov; če teh podatkov ne zagotovite, postopka registracije ni mogoče dokončati.) in podatke v zvezi z nakupi na prodajnih mestih Intimissimi. Ti podatki vključujejo na primer ceno in vrsto kupljenih izdelkov. Z vašim soglasjem lahko uporabimo tudi druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete ob registraciji ali informacije o načinu vaše interakcije z nami (v nadaljevanjue "podatki"). Natančneje, zbiramo lahko:

 • neobvezne podatke, predvidene v obrazcu za registracijo; v primeru registracije, opravljene tekom nakupa na posameznem prodajnem mestu, so neobvezni podatki ime, priimek, naslov, poštna številka, država in regija
 • informacije, ki jih lahko pridobimo s preučevanjem vaše interakcije, ki jo imate z nami prek e-pošte in novic, prek naših spletnih mest in prek aplikacij, ki jih lahko razvijemo mi ali tretje osebe (za več informacij glejte ustrezne politike zasebnosti);
 • informacije, ki jih lahko delite prek družabnih omrežij, na katera ste naročeni.

Za katere namene obdelujemo vaše podatke in na katerih pravnih podlagah?

Vaše podatke lahko, vključno z uporabo elektronskih sredstev, uporabljamo:
a) za upravljanje vaše udeležbe v programu zvestobe Calzedonia. Vaši podatki se bodo uporabljali za zagotavljanje popustov in drugih ugodnosti, ki so vam na voljo in na splošno za vse povezane pogodbene in administrativne obveznosti.

b) da zagotovimo vam prilagojeno storitev na vseh naših prodajnih mestih, kjer je aktiven program zvestobe Calzedonia. Kjer koli že ste, lahko prejmete pomoč in nasvet naših prodajnih pomočnikov (npr. za Calzedonia o velikosti, barvi ali vzorcu) o izdelkih, kupljenih v preteklih 12 mesecih na katerem koli prodajnem mestu Calzedonia ali na spletu. Upoštevaje, da je Calzedonia globalna blagovna znamka, nam takšna uporaba vaših podatkov, ki temelji na našem legitimnem interesu, omogoča izboljšanje kakovosti naših storitev na prodajnih mestih in zagotavljanje doslednih storitev našim strankam, ki so se pridružile programu zvestobe Calzedonia v vseh naših trgovinah. V vsakem primeru, če tovrstnih storitev ne želite prejemati, zadošča, da ob registraciji ali pozneje zahtevate, da se vaši podatki ne uporabljajo v ta namen.

Z vašim soglasjem lahko vaše podatke uporabimo tudi za naslednje namene:


c) c) da vam prek kontaktnih podatkov, ki so nam bili posredovani, pošiljamo novice, informacije o izdelkih in storitvah, ki jih nudimo, ponudbe in promocije, kot tudi za izvajanje tržnih raziskav. Na primer, lahko vam pošljemo e-pošto ali besedilna sporočila (npr. SMS, WhatsApp), lahko vam pošljemo promocijska gradiva na vaš poštni naslov ali vas pokličemo po telefonu prek operaterja. Naši izdelki se tržijo pod naslednjimi blagovnimi znamkami: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS in SIGNORVINO.

d) preučiti vaše želje, vašo interakcijo z nami in vaše nakupno vedenje. Za boljše razumevanje vašega okusa in zanimanja za naše izdelke in komuniciranje lahko - tudi z uporabo avtomatiziranih sistemov - preučimo podatke, pridobljene ob vaši registraciji v program zvestobe Calzedonia, vaše nakupe, opravljene na naših prodajnih mestih Calzedonia v zadnjih 12 mesecih, vaše zanimanje za sporočila in novice, ki vam jih pošiljamo, vaš obisk naših spletnih strani, vaša uporaba naših aplikacij in vaše zanimanje za naše družbene kanale (npr. Facebook). Za dodatne informacije o podatkih, ki jih lahko pridobimo iz naslova vaših obiskov naših spletnih straneh in / ali z vašo uporabo naših aplikacij, si oglejte ustrezne politike zasebnosti. Nazadnje lahko vaš profil dopolnimo tudi  s statističnimi podatki, ki jih lahko zakonito pridobimo iz drugih virov: na primer v zvezi s področjem vašega prebivališča (kot so demografski podatki, podatki o geografskih referencah itd.) ali v zvezi z elektronskimi orodji, ki jih uporabite za interakcijo z nami.
V vsakem primeru, ta dejavnost oblikovanja profilov je namenjena boljši prilagoditvi naših storitev in nima nobenega pravnega ali drugega pomembnega vpliva na vas.

Naročnina na program zvestobe Calzedonia nikakor ni pogojena z dajanjem zgoraj navedenih soglasij.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Za namene, navedene v točkah a) in b), se vaši podatki ne bodo obdelovali dlje, kot je to potrebno za upravljanje vaše udeležbe v programu zvestobe Calzedonia. V vsakem primeru se podatki o vaših nakupih in vaših interakcijah z nami ne bodo obdelovali dlje kot 12 mesecev od datuma njihove pridobitve. V primeru, da se odločite zapustiti program zvestobe Calzedonia, bodo vaši podatki izbrisani v naslednjih 12 mesecih.
Za namene iz točke c) se vaši podatki hranijo, dokler ne prekličete soglasja za prejemanje komercialnih sporočil; za namene iz točke d) se bodo vaši podatki hranili 12 mesecev, razen zgodovine nakupov, ki se bo hranila 3 leta.

Komu bomo posredovali vaše podatke

Za namene upravljanja programa zvestobe Calzedonia in za administrativne namene lahko vaše podatke posredujemo našim ponudnikom storitev (npr. Informacijske storitve) in podjetjem, ki upravljajo prodajna mesta Calzedonia v različnih državah, kjer je program zvestobe Calzedonia aktiven, ki bodo delovali kot obdelovalec podatkov in drugim tretjim osebam, kjer za to obstaja zakonska obveznost. Popoln seznam takih podjetij bo na voljo ob predhodni pisni zahtevi, posredovani naslednjim kontaktom.

Kako bo urejen prenos vaših podatkov v države, ki niso članice EU?

Vaši podatki se lahko prenesejo izven ozemlja Evropske unije, tudi v države, kjer je raven varstva osebnih podatkov morda nižja od tiste, ki jo zagotavlja evropska zakonodaja.
Za tak prenos se bodo v vsakem primeru uporabila ustrezna varovala za zaščito vaših podatkov, zlasti standardne pogodbene klavzule, ki jih je Komisija EU odobrila z Izvedbenim sklepom komisije (EU) 2021/914.

Kakšne pravice imate glede vaših podatkov?

Imate pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in nasprotovanja naši uporabi vaših podatkov, kakor tudi pravico zahtevati prenos nekaterih podatkov na vas.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Pravica do dostopa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima od upravljavca pravico pridobiti potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo, in v primeru slednjega pavico dostopa do osebnih podatkov in naslednjih informacij:
- Namen obdelave;
- Zadevne kategorije osebnih podatkov;
- Prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki iz tretjih držav ali mednarodnih organizacij, s potrditvijo, ali obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi;
- Če je mogoče, predvideno obdobje, v katerem se bodo osebni podatki hranili, ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja;
- Obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da ugovarja takšni obdelavi;
- Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
- Kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo, kakršne koli razpoložljive informacije o viru pridobitve;
- Pri obstoju avtomatiziranega postopka odločanja, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali podobno pomembno vpliva nanj, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki pravico zahtevati pomembne informacije o utemeljitvi, pomenu in predvidenih posledicah takšne obdelave zanj.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja popravi vse netočne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Pravica do izbrisa

Imate pravico, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, če obstaja kateri izmed naslednjih razlogov:

- osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili pridobljeni ali kako drugače obdelani;
- ste umaknili svoje soglasje za obdelavo in zanjo ni nobene druge pravne podlage;
- ste ugovarjali obdelavi in ​​zanjo ni nobenih zakonitih razlogov;
- osebni podatki so bili nezakonito obdelani;
- osebne podatke je bilo potrebno izbrisati, da se izpolni zakonska obveznost.

Pravica do omejitve obdelave
Imate pravico doseči omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:
- oporekate točnosti osebnih podatkov za obdobje, ki upravljavcu podatkov omogoča preveriti točnost teh osebnih podatkov;
- obdelava je nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
- čeprav upravljavec podatkov osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, so pa potrebni za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču;
- ste ugovarjali v zvezi z obdelavo, in dokler ni preverjeno, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na zakonitem interesu upravljavca podatkov, vključno z oblikovanjem profilov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico, da prejmete podatke, ki ste nam jih poslali, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, in pravico, da takšne podatke posredujete drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi vas mi pri tem ovirali, kadar:
- obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi; in
- se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Na vašo zahtevo in kadar je to tehnično izvedljivo, imate pravico, da se vaši osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu podatkov.

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem organu za varstvo podatkov
Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določbe Uredbe EU št. 2016/679.

Kako lahko spremenite svoje želje ali prekličete svoje soglasje?

Svoje soglasje, dano za na namene, določene v točkah (b) in (c) lahko kadar koli preverite, spremenite ali prekličete (vključno z izjavo, da ne želite prejemati komercialnih informacij po e-pošti in/ali besedilnih sporočilih).

Glede registracije, ki se izvaja preko spletnega mesta, lahko spremenite svoje nastavitve: :

 • z uporabo vašega registracijskega računa v razdelku z nastavitvami zasebnosti;
 • s kontaktiranjem upravljavca podatkov ali pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Glede registracije na posameznem prodajnem mestu:

 • z ustvarjanjem računa in uporabo istih podatkov, uporabljenih za registracijo;
 • s kontaktiranjem upravljavca podatkov ali pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Kdo so upravljavci podatkov?

Za namene, določene v točkah (a) in (b) bosta Calzedonia S.p.A. in Verudela d.o.o. delovala kot skupna upravljavca podatkov.
Upravljavec podatkov za namene v točkah (c) in (d) je Calzedonia S.p.A.

Kako stopiti v stik s podjetjem Calzedonia S.p.A., Verudela d.o.o. in pooblaščencem za varstvo podatkov, da uresničite svoje pravice?

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da pišete upravljavcem podatkov in / ali pooblaščencu za varstvo podatkov na spodnji naslov:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Sedež: Via Portici Umberto Primo 5/3, Malcesine (Verona) - Italija

Uradnik za varstvo podatkov družbe Calzedonia S.p.A dpo@calzedonia.com

Verudela d.o.o.

Email: privacy@calzedonia.com

Registrirana pisarna: Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje

Kako boste obveščeni o kakršnih koli spremembah tega obvestila o zasebnosti?

To obvestilo o zasebnosti se lahko spremeni in posodobi zaradi sprememb v zvezi z načinom obdelave vaših podatkov ali drugih informacij, ki jih vsebuje. Ob vseh spremembah bo v vsakem primeru zagotovljena popolna zaščita vaših pravic. Če pride do kakršnih koli sprememb, ki bi lahko omejile jamstva za zaščito vaših podatkov ali vaših pravic glede na trenutno različico, boste pred začetkom sprememb obdelave vaših podatkov takoj obveščeni prek kontaktov, ki ste jih posredovali in vam bo zagotovljena pravica do izstopa iz programa zvestobe „Calzedonia“ oziroma pravica do spremembe vašega soglasja in želja.
V vsakem primeru vas vabimo, da občasno pregledate posodobljeno politiko zasebnosti, objavljeno na spletnem mestu.

12. Kontakt

Za vse druge informacije v zvezi s kartico zvestobe Calzedonia lahko kupec obišče spletno mesto www.calzedonia.com, se obrne na službo za pomoč strankam na 012276688 ali obišče katero koli trgovino Calzedonia, ki sodeluje v programu.

Potrjujem, da sem prebral zgornje predpise in pogoje uporabe, da razumem njihovo vsebino in da sprejemam vse, kar je tam navedeno
Premises

Verudela d.o.o., with registered office in Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje, VAT number SI97703958 and Calzedonia S.p.A. with registered office in Malcesine (Verona), 5/3 Portici Umberto Primo street, VAT number 02253210237 make discounts, benefits and services at the "Calzedonia" stores (both direct and affiliated to the initiative) and on the website www.calzedonia.com. available to customers who wish to use them.
To benefit from these advantages, you must become a holder of the Calzedonia loyalty card: the release of the Calzedonia loyalty card (hereinafter the ‘Card’) and its use are governed by the following conditions (hereinafter also the ‘Regulations’), which the ‘Recipient Customer’ should read carefully.
The activation of the Card, in the manner referred to in point 6 below, implies the Customer’s acceptance of these regulations.
Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to periodically modify, even partially, these conditions, and the relative modifications will come into force 10 (ten) consecutive days following their publication on www.calzedonia.com.
In the event that the "receiving customer" does not accept the changes made, they will have the right to cancel their registration, which remains however, their right at any time as specified below.
The use of the Card, after changes have come into force however, implies the acceptance, of the changes made.


Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to temporarily or permanently, suspend this loyalty programme at any time, without the Customer being able to oppose anything (subject only to compliance with the rights already acquired by the participants at that time), by notifying them on the website www.calzedonia.com and/or at the points of sale participating in the initiative.
These Regulations are always available for consultation at www.calzedonia.com

1. Promoter

Verudela d.o.o., a company, with registered office in Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje VAT number SI97703958 and Calzedonia S.p.A. with registered office in Malcesine (Verona), 5/3 Portici Umberto Primo street, VAT number 02253210237.

2. Participation channels

All Calzedonia stores, participating in the initiative display the related advertising and information material. The list of stores participating in the initiative can be viewed on the e-commerce site www.calzedonia.com.

3. Territory

Slovenian national territory.

4. Type / name / purpose of the scheme / duration

This is a promotional initiative consisting of a loyalty programme involving the collection of points on a digital card, the so-called ‘Calzedonia Lover’ and releasing exclusive benefits to the holders of this card. The purpose of the initiative is to build customer loyalty through a loyalty programme that recognises advantages for customers holding the ‘Calzedonia Lover’ Card. Without prejudice to what is specified in the premises, in point 7 (’functionality’) and point 10 (’Programme interruption - card deactivation - miscellaneous’), the ‘Calzedonia Lover’ Card is not subject to expiration

5. Recipients

End customers aged 18 or over, who are Cardholders according to the registration and operation methods indicated below.

6. How to register

The card to get the “Follower Status” may be released to the Customer in digital format directly at the point of sale or through the website www.Calzedonia.com/myCalzedonia. Registration for “Calzedonia Lover” Card requires the creation of a specific “Calzedonia Lover” account, which will allow the Customer to access his/her own personal page on the brand's e-commerce website.The registration process will prevent under-age customers from subscribing to the loyalty scheme. The activation and registration procedures are consistent with privacy legislation. The “Calzedonia Lover” Card is personal and may not be transferred. Customer may not activate other Cards while one Card is still valid. The “Calzedonia Lover” Card is for private use only and commercial use shall not be permitted. Customers may freely ask at any time to have their membership of the loyalty scheme cancelled by contacting customer care on 012276688, or via www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. Functionality

The Card will give the customer the opportunity to reach 3 different STATUS by accumulating points on purchases. Depending on the status to which the Customer belongs, they will receive increasing rewards.

“Follower Status”:

 • This is immediately acquired with the activation/registration of the "initial" card;
 • When the ‘Follower Status’ customer reaches 100 points, they move to the next level - ‘Friend Status’, on which they will be immediately credited with any points in excess of those used to reach the new status;
 • If the ‘Follower Status’ Customer does not reach 100 points within 365 days from the date of acquisition of the status, they remains at the ‘Follower Status’ level and their points balance is reset.
 • If the ‘Follower Status’ Customer reaches 500 points before having acquired the ‘Friend Status’, they will go directly to the ‘Fan Status’, on which they will immediately be credited with any points in excess of those used to reach the new status;

“Friend Status”:

 • The Customer acquires this status as soon as 100 points have been reached. Any points in excess of those used for levelling up, will be immediately credited to the new status acquired
 • As soon as 500 points have been reached, the ‘Friend’ Customer passes to ‘Fan Status’ level upon which they will immediately be credited with any points in excess of those used to reach the new status;
 • A year after reaching the ‘Friend Status’ and from each year on, the Customer:
 • if they have earned from 100-499 points, they maintain the 'Friend Status’ level for another year and any points in excess of those used to maintain the aforementioned status will be maintained;
 • if they have earned less than 100 points, the points balance is reset and returns to the ‘Follower Status’.

“Fan Status”:

 • The Customer acquires the ‘Fan Status’ as soon as 500 points have been reached from the previous Friend status. Any points in excess of those used for levelling up, will be immediately credited to the new status acquired;
  • One year after reaching the ‘Fan Status’, and from each year on, if the Customer:
  • if they have earned at least 500 points, they maintain the 'Fan Status’ level and any points in excess of those used to maintain the aforementioned status will be maintained;
  • if they have earned less than 500 points, the points balance is reset and returns to the ‘Friend Status’.

Each change of status, as well as any communication relating to participation in the loyalty programme is strictly essential for the provision of the services relating to it (such as, for example, confirmation of registration/cancellation, status changes, allocation of dedicated discounts or of reserved gifts) is considered as necessary to carry out the program itself. Therefore, by accepting this regulation, the Customer agrees to receive such communications which will be sent to the addresses indicated in the programme registration form. Refusal to receive such communications makes it impossible for Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa to carry out the programme and provide the related services. Any refusal expressed during the course of the programme will result in the automatic interruption of the same.

8. Point Acquisition

The loyalty points will automatically be loaded on the Card activated with each purchase in one of the Calzedonia points of sale participating in the initiative or via the e-commerce site www.calzedonia.com, to the value of one point for each euro spent rounded down (Ex. 1.99 EUR = 1 POINT).
The crediting of points resulting from purchases made on the e-commerce site, will be possible only after entering the card data in your e-commerce account. The combination of the Card with the e-commerce account must only be performed once and will be stored by the system for subsequent purchases.
To be entitled to points, the Customer must identify themselves before issuing the receipt by presenting their Card or indicating their surname and first name or the e-mail address/telephone number issued for the activation of the card. In the case of purchase through e-commerce, the Customer must access the site by entering their credentials.
Failure to identify the Card holder in the manner indicated above, will not allow points to be loaded, nor will loading be possible later.
The Customer can see their accumulated points balance at any time by requesting it at any of the Calzedonia points of sale participating in the initiative, by consulting the website www.calzedonia.com. Points will be loaded and accounted for by the system on a daily basis; in case of technical unforeseen events, they can be loaded within a longer period of maximum 15 days.
Returns will generate the points charge according to the same criterion as the credit.
The issue of the ‘Calzedonia Gift Card’ will generate the credit of the related points. Subsequent purchases paid partially/in total with Gift/eGift Card by the card owner will therefore not generate any credit of points for the value of the receipt paid with Gift/eGift Card.
Campaigns of doubling or tripling points may be envisaged, of which adequate publicity will be given.
The Card does not in any way constitute a payment card; the points accumulated in it cannot be transferred or converted into money or products.

8.a Collecting points and Cross Country benefits

Customers holding the Card will also be able to collect points through purchases made within the points of sale in the Countries indicated in the table below.
The collection of the aforementioned points, will enable them to be credited and achieve the status and use of prizes provided for in this regulation, in the Slovenian national territory.
Loyalty points will be loaded onto the Customer's Card following the conversion shown in the table below.

 • COUNTRY: AUSTRIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 PUNTO
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: BELGIUM
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CZECH REPUBLIC
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 25 CZK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: FRANCE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: GERMANY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: JAPAN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 YEN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: BRONZE
 • LEVEL 2 - Status Name: SILVER
 • LEVEL 3 - Status Name: GOLD
 • COUNTRY: HONG KONG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HKD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: HUNGARY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 300 HUF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ITALY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LUXEMBOURG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: POLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 4 PLN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: PORTUGAL
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVAKIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SPAIN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWEDEN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 SEK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWITZERLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 CHF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: THE NETHERLANDS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UK
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 GBP = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: USA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 USD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: RUSSIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 RUB = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CROATIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HRK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ESTONIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LITHUANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ROMANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 5 LEI = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVENIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UKRAINE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 50 UAH = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CYPRUS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN

As a further advantage, Customers in possession of the Card making purchases within the points of sale in the Countries indicated above, are granted discounts reserved by the individual country for the Customer's membership status exclusively at the time of purchase.

9. Advantages

Customers who are part of the Calzedonia loyalty programme can benefit from numerous discounts, promotional operations, prize operations and special initiatives, which will be adequately advertised and communicated from time to time.
The Customer will be able to take advantage of the dedicated benefits only upon showing their Card.
In particular, the following are henceforth defined as discounts:

 • Free shipping and returns on e-commerce purchases for all those with the status.
 • Upon registration, the customer earns 20 free points.
 • On the occasion of the Customer's birthday and exclusively in the period between 7 days prior to and 7 days following the birthday date, Follower Status members will be entitled to double points on purchases made.
 • On the occasion of the Customer's birthday and exclusively in the period between 7 days prior to, and 7 days following the birthday date, Friend and Fan Status members will be entitled to a 20% discount on a single purchase.
 • For members of the Friend Status: for every 100 points accumulated, a 15% discount coupon, valid for 60 days from its release, on a minimum purchase of €60 (excluding items already subject to discounts or promotions) will be issued.
 • For members of the Fan Status: for every 100 points accumulated, a 20% discount coupon, valid for 60 days from its release, on a minimum purchase of €60 (excluding items already subject to discounts or promotions) will be issued.

10. Programme Interruption - Card Deactivation - Miscellaneous

Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to modify, suspend or interrupt the Calzedonia loyalty programme and related services at any time and at its own discretion.
Specific communication of such changes, suspensions or interruptions will be given by posting a suitable notice on the website www.calzedonia.com. and/or in the stores participating in the initiative.
Without prejudice to any other right provided for by law, including the right to compensation for damage, Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa may revoke the Customer's right to use the Card and deactivate it if the Card is used in violation of the conditions set out in these Regulations, or in the event of abusive or damaging use of the image of the ‘Calzedonia’ brand.
Furthermore, after providing information, Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa reserve the right to deactivate the Card and its activation/registration, in the event of non-use of the Card or inactivity of the Customer for a period exceeding 5 years. In the event of cancellation and deactivation, the Customer will no longer be able to use the Calzedonia Card advantages and services.
Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa are not responsible for any consequences, direct or indirect, relating to malfunctions of the loyalty programme that are not dependent on their will. Verudela d.o.o. and Calzedonia Spa are not responsible for any fraudulent, improper or unlawful use of the Card.

11. Information on the processing of personal data

Which categories of personal data we will use?

Your participation to the Calzedonia Loyalty Programme involves our use of your personal data. In particular, we need to process the personal data provided to us at the time of registration (failure to provide the data marked with an asterisk on the registration form involves the inability to complete the registration process, in case of registration carried out in each point of sale with the support of the sales assistants, the phone number or email address are mandatory data. Failure to provide these data involves the inability to complete the registration process) and the data relating to purchases made at points of sale Calzedonia. These data include, for example, the price and type of products purchased. With your consent, we may also use other information that you freely provide to us at the time of registration or concerning the manner in which you interact with us (hereinafter, collectively, the "Data"). More precisely, we could collect:

 • optional information requested through the registration form or, in case of registration carried out in each point of sale, name, surname, address, ZIP code, country and province are optional information
 • the information that we may acquire by examining your interaction with us, through email and newsletters, through our Internet sites and through the Apps that may be developed by us or by third parties (for more information, please consult the relevant privacy policies);
 • information that you may share through the social networks to which you subscribe.

For which purposes we do process your Data and on what legal grounds?

We may use your Data, including by electronic means:
a) for the management of your participation to the Calzedonia Loyalty Programme. Your Data will be used to provide you with discounts and other benefits, which may available to you and, more generally, for all related contractual and administrative obligations.

b) to provide you a personalized service in all our points of sale where the Calzedonia Loyalty program is active. Wherever you are, you could receive the help and advice of our sales assistants, with information (eg. for Calzedonia size, color or pattern) on items purchased in the previous 12 months at any point of sale Calzedonia or even online. Provided that Calzedonia is a global brand, such use of your Data, based on our legitimate interest, allows us to improve the quality of our services at the point of sale and to ensure a consistent service to our customers who have joined the Calzedonia Loyalty program in all our stores. In any case, if you do not wish to receive this assistance, it is sufficient that you, at the time of registration or even at a later time, ask that your Data not be used for this purpose

With your consent, we may also use your Data for the following purposes:


c) to send you, through the contact details provided to us, newsletters, information about products and services provided by us, offers and promotions, as well as to conduct market researches. For example, we may send you emails or text messages (eg. SMS e WhatsApp), send you promotional materials at your postal address or contact you by telephone via an operator. Our products are marketed under the following brands: Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Signorvino, Falconeri, Atelier Emé.

d) to review your preferences, how you interact with us, and your purchasing behavior. In particular, in order to better understand your tastes and interest in our products and communications, we may examine - also through the use of automated systems – the information provided at the time of your registration to the Calzedonia Loyalty program, the purchases made at our Calzedonia points of sale in the last 12 months, your interest in communications and newsletters that we send you, the attendance of our websites, the use of our Apps and the interest in our social channels (e.g. Facebook). For further information on the Data that we may acquire through browsing our websites and/or through the use of our Apps, you may consult the relevant privacy policies. Finally, we may enrich your profile with statistical information that we may lawfully acquire from other sources: for example, in relation to your area of residence (such as demographic information, geo-referencing data, etc.) or to the electronic tools that you use to interact with us.
In any case, this profiling activity is aimed at better personalizing our services and does not have any legal or other significant effect on you.

Your subscription to the Calzedonia Loyalty program is in no way conditional upon the provision of the above consents.

How long do we store your Data?

For the purposes listed under letter a) and b), your Data will not be processed for longer than the time required to manage your participation to the Calzedonia Loyalty program. In any case, information about your purchases and your interactions with us will not be processed for longer than 12 months from the date of collection. In the event that you decide to leave the Calzedonia Loyalty Program, your Data will be deleted within the following 12 months.
For the purpose under letter c), you Data will be retained until you revoke your consent to receiving commercial communication; for the purpose under letter d), your Data will be retained for 12 months except for purchasing history which will be retained for 3 years.

To whom will we communicate your Data

For the purposes of the management of the Calzedonia Loyalty program and for administrative purposes, we may communicate your Data to our service providers (e.g. IT services) and to the companies that manage the Calzedonia points of sale, present in the various countries where the Calzedonia Loyalty program is active, who will be acting as data processors, and to other third parties where there is a legal obligation to do so. A complete list of such companies will be made available by sending a written request to the following contacts.

How will the transfer of your Data to non-EU countries be regulated?

Your Data may be transferred outside the territory of the European Union, even to countries where the level of protection of personal data may be lower than that guaranteed by European legislation.
Such transfer shall, in any case, be subject to adequate safeguards for the protection of your Data and, in particular, to the standard contractual clauses approved by the EU Commission by Decision 2021/914/EC.

What rights do you have over your Data?

You have the rights of access, rectification, erasure, limitation of and opposition to the use of the Data by us, as well as the right to request the transfer to you of some of the Data.

Rights of the data subject

Right of access
The data subject has the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:
- The purpose of processing;
- The categories of personal data concerned;
- The recipients or categories of recipients to whom the Personal Data have been or will be disclosed, in particular recipients of third-party countries or international organisations, with confirmation as to whether adequate safeguards are in place;
- Where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored or, if not possible, the criteria used to determine that period;
- The existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to such processing;
- The right to lodge a complaint with a Supervisory Authority;
-Where the personal data have not been collected from the data subject, any available information on their source;
- The existence of an automated decision-making process, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her and, at least in those cases, meaningful information about the rationale, the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

Right to rectification

You have the right to obtain, without undue delay, the rectification of any inaccurate personal data concerning you.

Right to erasure

You have the right to obtain the erasure, without undue delay, of your personal data if there are any of the following reasons:

- personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
- you have withdrawn your consent to the processing and there is no other legal grounds for the processing;
- you objected to the processing, and there is no overriding legitimate grounds for doing so;
- the personal data have been unlawfully processed;
- personal data have to be erased for compliance with a legal obligation.

Right to restriction of processing
You have the right to obtain the restriction of processing when one of the following applies:
- contest the accuracy of personal data, for the period necessary for the data controller to verify the accuracy of such personal data;
- the processing is unlawful and you oppose to the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead;
- although the data controller no longer needs the personal data for the purposes of processing, but they are necessary for ascertaining, exercising or defending a right in court;
- you objected to processing, pending verification of the possible prevalence of our legitimate grounds.

Right to object
The data subject has the right to object at any time to the processing of personal data concerning him or her which is based on the data controller’s legitimate interest, including profiling. The data subject has the right to object at any time to the processing of personal data concerning him or her for direct marketing purposes, including profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

Right to data portability
You have the right to receive in a structured format, commonly used and readable by automatic device, the personal data concerning you in our possession and you have the right to transmit such data to another data controller without hindrance by the data controller to which you provided them if:
- the processing is based on consent or on a contract; and
- the processing is carried out by automated means.

At your request and if technically feasible, you can obtain the direct transmission of personal data to another data controller

Right to file a complaint before the competent Data Protection Authority
When the data subject holds that the processing of his/her personal data is carried out breaching the provisions of the EU Regulation no. 2016/679, he/she is entitled to file a complaint before the competent Data Protection Authority in order to protect his/her rights.

How can you change your preferences or withdraw consent?

At any time, you may check, modify or revoke your consent in relation to the purposes set out under letters (b) e (c) (including by declaring that you do not wish to receive commercial information by email and/or text messages). Regarding the registration carried out by website you can change your preferences:

 • by using your registration account, under privacy preferences section;
 • by contacting the Data Controller or the Data Protection Officer

Regarding the registration carried out in each point of sale:

 • by creating an account and using the same data provided for the registration;
 • by contacting the Data Controller or the Data Protection Officer.

Who are the data controllers?

Fort the purposes under letters (a) and (b) Calzedonia S.p.A. and Verudela d.o.o. will be acting as joint data controllers.
The data controller for the purposes under letters (c) and (d) is Calzedonia S.p.A.

How to contact Calzedonia S.p.A., Verudela d.o.o. and the Data Protection Officer in order to exercise your rights?

You may exercise your rights by writing to the data controllers, and/or Data Protection Officer at the address below:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Registered office: Via Portici Umberto Primo 5/3, Malcesine (Verona) - Italy

Data Protection Officer of Calzedonia S.p.A dpo@calzedonia.com

Verudela d.o.o.

Email: privacy@calzedonia.com

Registered office: Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje

How will you be informed of any changes to this Privacy Notice?

This Privacy Notice may be subject to changes and updates as a result of changes concerning the way we process your Data or other information provided to you hereunder. Any changes will ensure, in any case, the full protection of your rights. If any changes are made that may limit the guarantees for the protection of your Data or your rights with respect to the current version, before the processing of your Data begins in the new manner, you will be promptly informed through the contacts provided and you will be guaranteed the right to cancel from the Calzedonia Loyalty Program or, in any case, to modify your consents and preferences.
In any event, we invite you to review the updated Privacy Policy published on the Site from time to time.

12. Contacts

For any other information relating to the Calzedonia loyalty card, the Customer can consult the website www.calzedonia.com, contact customer care at 012276688, or at any Calzedonia store participating in the initiative.

I confirm that I have read the above Regulations and Terms of Use, that I have understood their content and that I accept everything provided therein

Last Update: 21/04/2022

Visit the online store for your country: