Premise

Futura Lenjerie 2010 S.R.L., cu sediul social în București, strada Popa Lazăr nr. 5-25, bloc C14, etajul 1, camera 5, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului din București cu numărul J40/7257/2010, număr de înregistrare în scopuri de TVA RO27230001 și Calzedonia S.p.A., cu sediul social în Malcesine (Verona), strada Portici Umberto Primo nr. 5/3, număr de înregistrare în scopuri de TVA 02253210237, oferă reduceri, beneficii și servicii în magazinele „Calzedonia” (atât directe, cât și afiliate la inițiativă) și pe site-ul web www.calzedonia.com, disponibile pentru clienții care doresc să le utilizeze.
Pentru a beneficia de aceste avantaje, trebuie să deveniţi titularul unui card de fidelitate Calzedonia, eliberarea cardului de fidelitate Calzedonia (denumit în continuare „Cardul”) și utilizarea acestuia sunt guvernate de următoarele condiţii (denumite în continuare şi „Regulamentul”), pe care „Clientul primitor” trebuie să le citească cu atenţie.
Activarea Cardului, în modul la care se face referire la punctul 6 de mai jos, implică acceptarea acestui regulament de către Client.
Futura Lenjerie 2010 S.R.L. şi Calzedonia S.p.A. îşi rezervă dreptul de a modifica periodic, chiar şi parţial, aceste condiţii, şi modificările aferente vor intra în vigoare în termen de 10 (zece) zile de la publicarea lor pe www.calzedonia.com.
În cazul în care „clientul primitor” nu acceptă modificările efectuate, acesta are dreptul de a anula înregistrarea, drept pe care îl are în orice moment, aşa cum este specificat mai jos.
Utilizarea Cardului, după intrarea în vigoare a modificărilor, implică acceptarea modificărilor efectuate. Futura Lenjerie 2010 S.R.L. şi Calzedonia S.p.A. îşi rezervă dreptul de a suspenda, temporar sau permanent, acest program de fidelitate în orice moment, fără posibilitatea Clientului de a se opune (cu condiţia conformităţii cu drepturile deja dobândite de participanţi în acel moment), notificându-i pe site-ul web www.calzedonia.com şi/sau în punctele de vânzare care participă la iniţiativă.
Acest Regulament este întotdeauna disponibil spre consultare pe www.calzedonia.com şi în magazinele participante.

1. Promotor

Futura Lenjerie 2010 S.R.L., cu sediul social în București, strada Popa Lazăr nr. 5-25, bloc C14, etajul 1, camera 5, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti cu numărul J40/7257/2010, număr de înregistrare în scopuri de TVA RO27230001 şi Calzedonia S.p.A. cu sediul social în Malcesine (Verona), strada Portici Umberto Primo nr. 5/3, număr de înregistrare în scopuri de TVA 02253210237

2. Canale participante

Toate magazinele Calzedonia, care participă la iniţiativă, afişează materialul publicitar şi de informare aferent. Lista cu magazinele participante la iniţiativă poate fi vizualizată pe site-ul de comerţ electronic www.calzedonia.com.
Site-ul de comerţ electronic www.calzedonia.com

3. Teritoriu

Teritoriul naţional al României.

4. Tipul/denumirea/scopul iniţiativei/durata

Aceasta este o iniţiativă de promovare costând într-un program de fidelitate care implică colectarea punctelor pe un card digital, numit ‘Calzedonia Lover’ şi oferirea beneficiilor exclusive deţinătorilor acestui card. Scopul iniţiativei este de a dezvolta fidelitatea clienţilor printr-un program de fidelitate care recunoaşte avantajele pentru clienţii care deţin cardul ‘Calzedonia Lover’. Fără a aduce atingere celor specificate în premise, la punctul 7 („funcționalitate”) şi punctul 10 („Întreruperea programului - dezactivarea cardului – diverse”), cardul „Calzedonia Lover” nu face obiectul expirării.

5. Destinatari

Clienţii finali cu vârsta de 18 ani sau mai mult, care sunt deţinători ai cardului conform înregistrării şi metodelor de operare indicate mai jos.

6. Modalitate de înrolare

Cardul pentru cumpărarea “Status Follower” poate fi eliberat Clientului în format digital direct de către punctul de vânzare, accesând site-ul www.calzedonia.com/loyaltylanding sau contactând serviciul de asistență clienți la 0316300925 (numărul este taxabil, costul este echivalent cu ratele apelurilor naţionale, rata depinzând de compania de telefonie).
Pentru înrolarea în programul de loialitate“Calzedonia Lover card este necesară crearea unui cont specific, “Calzedonia Lover” care va permite Clientului să aibă acces la pagina personală pe site-ul de e-commerce al mărcii respective.
Sistemele de înrolare vor împiedica înscrierea Clienților minori în circuitului de loialitate.
Activarea / înrolarea se face în conformitate cu prevederile legale în materie de confidențialitate. Calzedonia Lover card este personal și nu poate fi transferat. Clienții nu pot activa mai mult de un card pe durata perioadei de valabilitate.
Cardul Calzedonia Lover este destinat utilizării în scopuri exclusiv private și nu poate fi folosit în scopuri comerciale.
Clientul poate solicita în orice moment ieșirea din programul de loialitate, adresându-se serviciului de asistență clienți, la numărul 0316300925 (numărul este taxabil, costul este echivalent cu ratele apelurilor naţionale, rata depinzând de compania de telefonie), sau accesând site-ul www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. Mecanism de funcționare

Cardul va oferi clientului posibilitatea de a atinge 3 STATUSURI diferite, acumulând puncte pentru achiziţii. În funcţie de statusul Clientului, acesta va primi avantaje din ce în ce mai mari.

Statusul „Follower”:

 • Acest status este dobândit imediat, o dată cu activarea/înregistrarea cardului „iniţial”;
 • Când Clientul cu statusul „Follower” atinge 100 de puncte, trece la următorul nivel - statusul „Friend”, pentru care îi vor fi imediat creditate punctele în exces faţă de cele utilizate pentru a atinge noul status;
 • În cazul în care Clientul cu statusul „Follower” nu atinge 100 de puncte în termen de 365 de zile de la data dobândirii statusului, acesta rămâne la nivelul statusului „Follower” şi soldul punctelor sale este resetat la 0.
 • În cazul în care Clientul cu statusul „Follower” obţine 500 de puncte înainte de a fi dobândit statusul „Friend”, va trece direct la statusul „Fan”, pentru care îi vor fi imediat creditate punctele în exces faţă de cele utilizate pentru a ajunge la noul status;

Statusul „Friend”:

 • Clientul dobândeşte acest status imediat ce obţine 100 de puncte. Punctele în exces faţă de cele utilizate pentru trecerea la următorul nivel vor fi creditate imediat noului status dobândit
 • Imediat după ce au fost obţinute 500 de puncte, Clientul „Friend” trece la nivelul cu statusul „Fan”, pentru care îi vor fi imediat creditate punctele în exces faţă de cele utilizate pentru a ajunge la noul status;
 • La un an după dobândirea statusului „Friend” şi după împlinirea fiecărui an ulterior, Clientul:
 • dacă a obţinut între 100 şi 499 puncte, îşi păstrează nivelul cu statusul „Friend” pentru încă un an şi punctele în exces faţă de cele utilizate pentru a menţine statusul menţionat mai sus vor fi păstrate;
 • dacă a obţinut mai puţin de 100 de puncte, soldul punctelor este resetat şi revine la statusul „Follower”.

Statusul „Fan”:

 • Clientul dobândeşte statusul „Fan” imediat după ce au fost obţinute 500 de puncte din statusul „Friend” anterior. Punctele în exces faţă de cele utilizate pentru trecerea la următorul nivel vor fi creditate imediat noului status dobândit;
 • La un an după obţinerea statusului „Fan”, şi în fiecare an ulterior, dacă Clientul:
  • dacă a obţinut cel puţin 500 de puncte, îşi păstrează nivelul statusului „Fan” şi Punctele în exces faţă de cele utilizate pentru a menţine statusul menţionat mai sus vor fi păstrate;
  • dacă a obţinut mai puţin de 500 de puncte, soldul punctelor este resetat la 0 şi revine la statusul „Friend”.

Fiecare schimbare de status, precum şi orice comunicare privind participarea la programul de fidelitate este strict esenţială pentru prestarea serviciilor aferente acestuia (cum ar fi, de exemplu, confirmarea înregistrării/anulării, schimbărilor de status, alocarea reducerilor dedicate sau a cadourilor rezervate) este considerată ca fiind necesară pentru desfăşurarea programului în sine. Astfel, prin acceptarea acestei reguli, Clientul este de acord să primească astfel de comunicări, care vor fi trimise destinatarilor indicaţi în formularul de înregistrare în program.
Refuzul primirii unor astfel de comunicări face imposibilă pentru Futura Lenjerie 2010 S.R.L. şi Calzedonia S.p.A. desfăşurarea programului şi prestarea serviciilor aferente. Orice refuz exprimat în timpul desfăşurării programului va duce la întreruperea automată a acestuia.

8. Dobândirea punctelor

Punctele de fidelitate vor fi încărcate automat pe Cardul activ, la fiecare achiziţie în unul dintre punctele de vânzare Calzedonia participant la iniţiativă sau prin intermediul site-ului de comerţ electronic www.calzedonia.com, 1 punct pentru fiecare 5 lei cheltuiţi, rotunjiți în minus (Ex. 5.99 LEI = 1 PUNCT). Creditarea punctelor care rezultă din achiziţiile efectuate online va fi posibilă, doar după introducerea datelor cardului în contul dumneavoastră de pe site. Conectarea Cardului la contul dumneavoastră trebuie efectuată o singură dată şi va fi salvată de sistem pentru achiziţii ulterioare.
Pentru a avea dreptul la puncte, Clientul trebuie să se identifice înainte de emiterea bonului, prin prezentarea Cardului său sau indicând numele şi prenumele sau adresa de e-mail/numărul de telefon furnizate pentru activarea cardului. În cazul achiziţiei prin intermediul comerţului electronic, Clientul trebuie să acceseze site-ul introducând datele sale de identificare.
În cazul în care deţinătorul Cardului nu se identifică în modul indicat mai sus, acesta nu va putea acumula puncte, iar încărcarea nu va fi posibilă nici ulterior.
Clientul poate vedea soldul punctelor sale în orice moment, prin solicitarea acestui lucru, în punctele de vânzare Calzedonia participante la iniţiativă sau prin consultarea site-ului web www.calzedonia.com. Punctele vor fi încărcate şi calculate zilnic de sistem, în cazul unor evenimente tehnice neprevăzute, acestea pot fi încărcate într-o perioadă mai mare, de maximum 15 zile.
Retururile vor genera încărcarea punctelor în funcţie de acelaşi criteriu ca şi creditarea.
Emiterea Cardului cadou „Calzedonia” va genera creditarea punctelor aferente. Achiziţiile ulterioare, plătite parţial/total cu Cardul cadou (Gift Card / E- Gift Card) de către deţinătorul cardului, nu va genera astfel nicio creditare de puncte pentru valoarea bonului plătit cu Cardul cadou (Gift Card / E- Gift Card).
Pot exista campaniile de dublare sau triplare a punctelor, acestea vor fi comunicate prin publicitatea adecvată..
Cardul nu constituie în niciun fel un card de plată; punctele acumulate pe acesta nu pot fi transferate sau convertite în bani sau produse.

8.a Colectarea punctelor şi beneficiile la nivel naţional și internațional

Clienţii care deţin Cardul vor putea, de asemenea, să colecteze puncte prin intermediul achiziţiilor efectuate în punctele de vânzare din Ţările indicate în tabelul de mai jos.
Colectarea punctelor menţionate mai sus, le va permite creditarea şi obţinerea statusului şi utilizarea premiilor prevăzute în acest regulament, pe Teritoriul naţional al României.
Punctele de fidelitate vor fi încărcate pe Cardul Clientului după conversia indicată în tabelul de mai jos.

 • COUNTRY: AUSTRIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 PUNTO
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: BELGIUM
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CZECH REPUBLIC
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 25 CZK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: FRANCE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: GERMANY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: JAPAN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 YEN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: BRONZE
 • LEVEL 2 - Status Name: SILVER
 • LEVEL 3 - Status Name: GOLD
 • COUNTRY: HONG KONG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HKD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: HUNGARY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 300 HUF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ITALY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LUXEMBOURG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: POLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 4 PLN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: PORTUGAL
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVAKIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SPAIN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWEDEN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 SEK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWITZERLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 CHF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: THE NETHERLANDS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UK
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 GBP = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: USA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 USD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: RUSSIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 RUB = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CROATIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HRK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ESTONIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LITHUANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ROMANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 5 LEI = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVENIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UKRAINE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 50 UAH = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CYPRUS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN

Ca un avantaj suplimentar, Clienţilor care dețin Cardului „Calzedonia Lover” și care fac cumpărături în punctele de vânzare din ţările indicate de mai sus, li se oferă reduceri rezervate de fiecare ţară în parte pentru statusul de membru al clientului, exclusiv în momentul cumpărării.

9. Avantaje

Clienţii care fac parte din programul de fidelitate Calzedonia pot beneficia de numeroase reduceri, promoții, inițiative cu premii şi iniţiative speciale, care vor fi promovate în mod adecvat şi comunicate la anumite intervale de timp. Clientul va putea profita de avantajul beneficiilor dedicate la prezentarea Cardului său ‘Calzedonia Lover’. Mai jos avantejele / beneficiile actuale:

 • Transport standard și retururi gratuite pentru toate achizițiile, în magazin și online.
 • La înregistrare, clientul obţine 20 de puncte gratuite.
 • Cu ocazia zilei de naştere a Clientului şi exclusiv în perioada dintre 7 zile înainte şi 7 zile după data naşterii, membrii cu statusul Follower vor avea dreptul la recunoaşterea punctelor duble pentru cumpărăturile efectuate.
 • Cu ocazia zilei de naştere a Clientului şi exclusiv în perioada dintre 7 zile înainte şi 7 zile după data naşterii, membrii cu statusul Friend şi Fan vor avea dreptul la o reducere de 20% pentru o singură achiziţie.
 • Pentru membrii cu Statusul Friend: pentru fiecare 100 de puncte acumulate, va fi emis un cupon/voucher de reducere de 15%, valabil timp de 60 de zile de la eliberare, pentru o unică achiziție de minimum 300 lei (exclus articole care fac deja obiectul reducerilor sau promoţiilor).
 • Pentru membrii cu Statusul Fan: pentru fiecare 100 de puncte acumulate, va fi emis un cupon/voucher de reducere de 20%, valabil timp de 60 de zile de la eliberare pentru o unică achiziție de minimum 300 lei (exclus articole care fac deja obiectul reducerilor sau promoţiilor).

10. Întreruperea programului - dezactivarea cardului - diverse

Futura Lenjerie 2010 S.R.L. şi Calzedonia S.p.A. îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe programul de fidelitate Calzedonia şi serviciile aferente în orice moment şi la discreţia lor absolută. Comunicarea specifică a unor astfel de schimbări, suspendări sau întreruperi, va fi realizată prin postarea unei notificări corespunzătoare pe site-ul web www.calzedonia.com. şi/sau în magazinele care participă la iniţiativă. Fără a aduce atingere niciunui drept prevăzut de lege, inclusiv dreptul de compensaţii pentru prejudicii, Calzedonia poate revoca dreptul Clientului de a utiliza Cardul şi de a-l dezactiva dacă Cardul este utilizat cu încălcarea condiţiilor stabilite în acest Regulament, sau în cazul utilizării abuzive sau în prejudiciul imaginii mărcii „Calzedonia”.
În plus, după furnizarea informaţiilor, Calzedonia Spa îşi rezervă dreptul de a dezactiva Cardul şi activarea/înregistrarea acestuia, în cazul neutilizării Cardului sau inactivităţii Clientului pentru o perioadă mai mare de 5 ani. În cazul anulării şi dezactivării, Clientul nu va mai putea utiliza avantajele şi serviciile Cardului Calzedonia.
Futura Lenjerie 2010 S.R.L. şi Calzedonia S.p.A. nu sunt responsabile de nicio consecinţă, directă sau indirectă, privind funcţionările defectuoase ale programului de fidelitate care nu depind de dorinţa acestora. Futura Lenjerie 2010 S.R.L. şi Calzedonia S.p.A. nu sutn responsabile de nicio utilizare frauduloasă, necorespunzătoare sau ilegală a Cardului.

11. Informaţii privind prelucrarea datelor personale

Ce categorii de date personale vom utiliza?

Participarea dumneavoastră la programul de fidelitate Calzedonia implică utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale. În special, trebuie să prelucrăm datele personale pe care ni le-aţi furnizat în momentul înregistrării (nefurnizarea datelor marcate cu asterisc de pe formularul de înregistrare implică incapacitatea de a finaliza procesul de înregistrare, în cazul înregistrării efectuate în fiecare punct de vânzare cu ajutorul asistenţilor în vânzări, numărul de telefon sau adresa de e-mail sunt date obligatorii. Nefurnizarea acestor date implică incapacitatea de a finaliza procesul de înregistrare) şi datele privind achiziţiile efectuate în punctele de vânzare Calzedonia. Aceste date includ, de exemplu, preţul şi tipul produselor cumpărate. Cu acordul dumneavoastră, putem, de asemenea, să utilizăm alte informaţii pe care ni le furnizaţi liber în momentul înregistrării sau privind modul în care interacţionaţi cu noi (denumite în continuare, colectiv, „Datele”). Mai precis, am putea colecta:

 • informaţii opţionale cerute prin intermediul formularului de înregistrare sau, în cazul înregistrării realizate în orice punct de vânzare, numele, prenumele, adresa, codul ZIP(poștal), ţara şi provincia sunt informaţii opţionale
 • informaţiile pe care le putem solicita prin analizarea interacţiunii dumneavoastră cu noi, prin e-mail sau newslettere, prin site-urile noastre de Internet şi prin Aplicaţiile care pot fi create de noi sau de terţi (pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politicile de confidenţialitate aferente);
 • informaţiile pe care le puteţi distribui prin reţelele sociale la care vă abonaţi.

În ce scopuri vă prelucrăm Datele şi pe ce motive legale?

Vă putem utiliza Datele, inclusiv prin mijloace electronice:
a) pentru managementul participării dumneavoastră la programul de fidelitate Calzedonia. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a vă oferi reduceri şi alte beneficii, care pot fi disponibile pentru dumneavoastră şi, mai general, pentru toate obligaţiile contractuale şi administrative aferente.

b) pentru a vă furniza un serviciu personalizat în toate punctele noastre de vânzare în care este activ programul de Fidelitate Calzedonia. Indiferent unde vă aflaţi, aţi putea beneficia de ajutorul şi consultanţa asistenţilor noştri în vânzări, cu informaţii (de ex. pentru mărimea, culoarea sau modelul Calzedonia) privind articolele cumpărate în cele 12 luni anterioare în orice punct de vânzare Calzedonia sau chiar online. Având în vedere că Calzedonia este o marcă globală, o astfel de utilizare a Datelor dumneavoastră, pe baza interesului nostru legitim, ne permite să ne îmbunătăţim calitatea serviciilor în punctul de vânzare şi să asigurăm un serviciu constant pentru clienţii care au aderat la programul de Fidelitate Calzedonia în toate magazinele noastre. În orice caz, dacă nu doriţi să beneficiaţi de această asistenţă, este suficient ca în momentul înregistrării sau chiar mai târziu, să solicitaţi ca Datele dumneavoastră să nu fie utilizate în acest scop.

Cu acordul dumneavoastră, putem, de asemenea, utiliza datele dumneavoastră în următoarele scopuri:


c) pentru a vă transmite, prin datele de contact pe care ni le-aţi furnizat, newslettere, informaţii despre produsele şi serviciile furnizate de noi, oferte şi promoţii, precum şi realizarea de cercetări de piaţă. De exemplu, putem să vă trimitem e-mailuri sau mesaje text (de ex. SMS e WhatsApp), să vă trimitem materiale promoţionale la adresa dumneavoastră poştală sau să vă contactăm telefonic prin intermediul unui operator. Produsele noastre sunt comercializate sub următoarele mărci: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS şi SIGNORVINO.

d) pentru a vă analiza preferinţele, modul în care interacţionaţi cu noi şi comportamentul dumneavoastră de cumpărare. În special, pentru a înțelege mai bine gusturile şi interesul dumneavoastră pentru produsele şi comunicările noastre, putem analiza - de asemenea, prin utilizarea sistemelor automate – informaţiile furnizate în momentul înregistrării dumneavoastră în programul de Fidelitate Calzedonia, cumpărăturile realizate în punctele noastre de vânzare Calzedonia în ultimele 12 luni, interesul dumneavoastră în comunicările şi newsletterele pe care vi le trimitem, prezenţa pe site-urile noastre web, utilizarea Aplicaţiilor noastre şi interesul pentru canalele noastre sociale (de ex. Facebook). Pentru mai multe informaţii privind Datele pe care le putem obţine prin căutarea site-urilor noastre web şi/sau prin utilizarea Aplicaţiilor noastre, puteţi consulta politicile de confidenţialitate relevante. În cele din urmă, ne putem îmbogăţi profilul cu informaţii statistice pe care le putem dobândi în mod legal din alte surse: de exemplu, privind aria reşedinţei dumneavoastră (cum ar fi informaţii demografice, date privind referinţele geografice, etc.) sau privind instrumentele electronice pe care le utilizaţi pentru a interacţiona cu noi.

În orice caz, această activitate de creare de profile are scopul de a ne personaliza mai bine serviciile şi nu are niciun efect legal sau alt efect semnificativ asupra dumneavoastră.
Înscrierea dumneavoastră în programul de Fidelitate Calzedonia nu este în niciun fel condiţionat de furnizarea acordurilor de mai sus.

Cum vă stocăm Datele?

În scopurile enumerate la punctele a) şi b), Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate pentru o perioadă mai mare decât cea necesară pentru gestionarea participării dumneavoastră la programul de Fidelitate Calzedonia. În orice caz, informaţiile despre cumpărăturile şi interacţiunile dumneavoastră cu noi nu vor fi prelucrate pentru mai mult de 12 luni de la data colectării. În cazul în care decideţi să părăsiţi Programul de Fidelitate Calzedonia Lover, datele dumneavoastră vor fi şterse în următoarele 12 luni. În scopul de la punctul c), datele dumneavoastră vor fi reţinute până la revocarea acordului dumneavoastră pentru primirea de comunicări comerciale; în scopul de la punctul d), Datele dumneavoastră vor fi reţinute timp de 12 luni, cu excepţia istoricului de cumpărare care va fi păstrat timp de 3 ani.

Cui comunicăm Datele dumneavoastră?

În scopurile managementului programului de Fidelitate Calzedonia şi în scopuri administrative, putem să vă comunicăm Datele furnizorilor noştri de servicii (de ex. servicii IT) şi companiilor care gestionează punctele de vânzare Calzedonia, prezente în diverse ţări în care programul de Fidelitate Calzedonia este activ, care vor acţiona ca operatori de date şi terţilor, în cazul în care există obligaţia legală de a face acest lucru. O listă completă a acestor companii va fi disponibilă prin transmiterea unei solicitări scrise la următoarele date de contact.

Cum va fi reglementat transferul Datelor dumneavoastră în ţările non-UE?

Datele dumneavoastră pot fi transferate în afara teritoriului Uniunii Europene, chiar şi în ţări în care nivelul de protecţie a datelor personale poate fi mai mic decât cel garantat de legislaţia europeană.
Un astfel de transfer va face, în orice caz, obiectul măsurilor adecvate de protecţie a datelor dumneavoastră şi, în special, clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia UE prin Decizia 2021/914/CE.

Ce drepturi aveţi asupra Datelor dumneavoastră?

Aveţi dreptul de a accesa, rectifica, şterge, limita şi de a vă opune utilizării Datelor de către noi, precum şi dreptul de a solicita transferul către dumneavoastră a anumitor Date.

Drepturile subiectului datelor

Dreptul de acces
Subiectul datelor are dreptul de a obţine din partea verificatorului confirmarea dacă datele sale personale sunt sau nu prelucrate şi, dacă este cazul, accesarea datelor personale şi a următoarelor informaţii:
Scopul prelucrării;
Categoriile de date personale în cauză;
Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora Datele personale le-au fost sau le vor fi divulgate, în special destinatarii din ţările sau organizaţiile internaţionale terţe, cu confirmarea faptului că măsurile adecvate de protecţie sunt implementate;
Dacă este posibil, perioada avută în vedere pentru care datele personale vor fi stocate sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili acea perioadă;
Existenţa dreptului de a solicita din partea verificatorului rectificarea sau ştergerea datelor personale sau restricţionarea prelucrării privind subiectul datelor sau de a face obiecţii privind o astfel de prelucrare; Dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere;
În cazul în care datele personale nu au fost colectate de la subiectul datelor, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
Existenţa procesului automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profile, care produce efecte legale în ceea ce îl/o priveşte sau îl/o afectează semnificativ în mod similar şi, cel puţin în acele cazuri, informaţii semnificative privind motivele, semnificaţia şi consecinţele prevăzute ale unei astfel de prelucrări pentru subiectul datelor.

Dreptul de rectificare

Aveţi dreptul de a obţine, fără întârziere nejustificată, rectificarea oricăror date personale imprecise care vă privesc.

Dreptul de ştergere

Aveţi dreptul de a obţine ştergerea, fără întârziere nejustificată, a datelor dumneavoastră personale, în cazul existenţei oricăruia dintre următoarele motive:

datele personale nu mai sunt necesare în relaţie cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
dacă v-aţi retras acordul privind prelucrarea şi nu mai există alte motive legale pentru prelucrare;
aţi făcut obiecţii privind prelucrarea şi nu există motive legitime care se suprapun acestui lucru;
datele personale au fost prelucrate ilegal;
datele personale trebuie şterse pentru conformitatea cu o obligaţie legală.
Dreptul de a restricţiona prelucrarea
Aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării când se aplică una dintre următoarele situaţii:
contestarea preciziei datelor personale, pentru perioada necesară pentru verificatorul de date de a verifica precizia unor astfel de date personale;
prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor personale şi solicitaţi restricţionarea utilizării acestora în schimb;
deşi verificatorul datelor nu mai are nevoie de datele personale în scopurile prelucrării, însă acestea sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
v-aţi opus prelucrării, în aşteptarea verificării prevalenţei posibile a motivelor noastre legitime.

Dreptul de a face obiecţii
Subiectul datelor are dreptul de a face obiecţii în orice moment privind prelucrarea datelor personale care îl privesc, care se bazează pe interesul legitim al verificatorului de date, inclusiv crearea de profile. Subiectul datelor are dreptul de a face obiecţii în orice moment privind prelucrarea datelor personale care îl privesc în scopurile comercializării directe, inclusiv crearea de profile în măsura în care acest lucru este legat de astfel de comercializare directă.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveţi dreptul de a primi într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi care poate fi citit de un dispozitiv automat, datele personale care vă privesc din posesia noastră şi aveţi dreptul de a transmite aceste date unui alt verificator fără impedimente de către verificatorul de date căruia i le-aţi furnizat dacă:
prelucrarea se bazează pe acord sau un contract; şi
prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

La cererea dumneavoastră şi dacă este tehnic fezabil, puteţi obţine transmiterea directă a datelor personale unui alt verificator de date.

Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii competente de Protecţie a Datelor
Când subiectul datelor susţine că prelucrarea datelor sale personale este efectuată cu încălcarea prevederilor Reglementării UE nr. 2016/679, acesta are dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii competente de Protecţie a Datelor pentru a-şi proteja drepturile.

Cum vă puteţi modifica preferinţele sau retrage acordul?

În orice moment, puteţi verifica, modifica sau revoca acordul dumneavoastră privind scopurile stabilite la punctele (b) şi (c) (inclusiv prin declararea că nu doriţi să primiţi informaţii comerciale prin e-mail şi/sau mesaje text). n ceea ce priveşte înregistrarea efectuată pe site-ul web, vă puteţi modifica preferinţele:

 • prin utilizarea contului dumneavoastră de înregistrare, conform secţiunii de preferinţe de confidenţialitate;
 • prin contactarea Verificatorului de Date sau Ofiţerului responsabil de Protecţia Datelor

În ceea ce priveşte înregistrarea efectuată în fiecare punct de vânzare:

 • prin crearea unui cont şi utilizarea aceloraşi date furnizate pentru înregistrare;
 • prin contactarea Verificatorului de Date sau Ofiţerului responsabil de Protecţia Datelor.

Cine sunt verificatorii de date?

În scopurile de la punctele (a) şi (b) Calzedonia S.p.A. şi Futura Lenjerie 2010 S.R.L. vor acţiona ca verificatori comuni de date .
Verificatorul de date în scopurile de la punctele (c) şi (d) este Calzedonia S.p.A.

Cum să contactaţi Calzedonia S.p.A., Futura Lenjerie 2010 S.R.L.şi Ofiţerul responsabil de Protecţia Datelor pentru a vă exercita drepturile?

Vă puteţi exercita drepturile scriind verificatorilor de date şi/sau Ofiţerului responsabil de Protecţia Datelor la adresa de mai jos:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Sediu social: Via Portici Umberto Primo 5/3, Malcesine (Verona) - Italy

Ofiţerul responsabil de Protecţia Datelor al Calzedonia S.p.A: dpo@calzedonia.com

Futura Lenjerie 2010 S.R.L.

Email: privacy@calzedonia.com

Sediu social: București, strada Popa Lazăr nr. 5-25, bloc C14, etajul 1, camera 5, sector 2

Cum veţi fi informat cu privire la orice modificări ale acestei Notificări de Confidenţialitate?

Această Notificare de Confidenţialitate poate face obiectul modificărilor şi actualizărilor ca urmare a modificărilor privind modul în care vă prelucrăm Datele sau alte informaţii furnizate dumneavoastră mai jos. Orice modificări vor asigura, în orice caz, protecţia deplină a drepturilor dumneavoastră. Dacă sunt efectuate orice modificări care pot limita garanţiile pentru protecţia Datelor dumneavoastră sau a drepturilor dumneavoastră cu privire la versiunea actuală, înainte ca prelucrarea Datelor dumneavoastră să înceapă în noul mod, veţi fi informaţi cu promptitudine prin datele de contact furnizate şi vi se va garanta dreptul de anulare din Programul de Fidelitate „Calzedonia Lover” sau, în orice caz, de a vă modifica acordurile şi preferinţele. În orice caz, vă invităm să analizaţi Politica de Confidenţialitate actualizată, publicată pe Site la anumite intervale de timp.

12. Contacte

Pentru orice alte informaţii privind Cardul de fidelitate Calzedonia, Clientul poate consulta site-ul web www.calzedonia.com, contacta serviciul clienţi la 0316300925, sau în orice magazin Calzedonia care participă la iniţiativă. Confirm că am citit Regulamentul şi Termenii de Utilizare de mai sus, că am înţeles conţinutul acestora şi că accept întreg conţinutul acestora

Ultima actualizare: 21/04/2022

Vizitează magazinul online pentru țara ta: