Uvodni dio

Calzedonia Croatia d.o.o., sa sjedištem u Jalžabetu, 42 203, Marijana Mlinarića 3 ,PDV ID broj HR47488762491 i Calzedonia S.p.A. sa sjedištem u Malcesine (Verona), 5/3 Portici Umberto Primo street, PDV ID broj 02253210237 daju popuste te pružaju pogodnosti i usluge u prodavaonicama „Calzedonia" (u direktnim trgovinama te u trgovinama u franšizi koje sudjeluju u inicijativi) i na internetskoj stranici www.calzedonia.com kupcima koji ih žele koristiti.
Da biste mogli koristiti te pogodnosti, morate imati karticu vjernosti Calzedonia. Izdavanje kartice vjernosti Calzedonia (u nastavku teksta: kartica) i njezina upotreba regulirani su sljedećim uvjetima (u nastavku teksta: Pravila) koje kupac koji dobije karticu (vlasnik kartice) treba pozorno pročitati.
Aktivacijom kartice na način utvrđen u 6. točki u nastavku teksta kupac prihvaća navedena Pravila. Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa zadržavaju pravo povremeno, čak i djelomično, izmijeniti ove uvjete. Eventualne izmjene stupaju na snagu 10. (deseti) dan nakon njihove objave na internetskoj stranici www.calzedonia.com.
U slučaju da vlasnik kartice ne prihvati provedene izmjene, ima pravo otkazati registraciju. To pravo ostaje njegovo pravo u bilo kojem trenutku prema navedenom u nastavku teksta.
Ako kupac nastavi koristiti karticu nakon što izmjene stupe na snagu, to znači da ih je prihvatio. Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa zadržavaju pravo privremeno ili trajno obustaviti ovaj program vjernosti u bilo kojem trenutku, čemu se kupac ne može usprotiviti (navedeno podliježe samo poštivanju prava koja su sudionici već stekli u to vrijeme), obavještavanjem na internetskoj stranici www. calzedonia.com i/ili na prodajnim mjestima koja sudjeluju u programu.
Ova su Pravila uvijek dostupna na internetskoj stranici www.calzedonia.com.

1. Promotor

Calzedonia Croatia d.o.o., sa sjedištem u Jalžabetu, 42 203, Marijana Mlinarića 3 ,PDV ID broj HR47488762491 i Calzedonia S.p.A. sa sjedištem u Malcesine (Verona), 5/3 Portici Umberto Primo street, PDV ID broj 02253210237

2. Kanali sudjelovanja

Sve trgovine Calzedonia koje sudjeluju u programu objavljuju reklamni i informativni materijal. Popis trgovina koje sudjeluju u programu nalazi se na portalu e-Trgovina na adresi mrežnog mjesta www.calzedonia.com.

3. Teritorij

Teritorij Republike Hrvatske

4. Vrsta / naziv / svrha programa / trajanje

Ovo je inicijativa koja se sastoji od programa vjernosti koji uključuje skupljanje bodova na kartici zvanoj „Calzedonia Loyalty kartica“ i omogućavanje ekskluzivnih pogodnosti vlasnicima kartice. Svrha je akcije izgraditi vjernost kupaca kroz program koji pruža pogodnosti kupcima koji posjeduju karticu. Ne dovodeći u pitanje ono što je navedeno u uvodnom dijelu, u 7. točki („Mogućnosti kartice“) i 10. točki („Prekid programa - deaktivacija kartice – razno“), kartica ne podliježe isteku.

5. Korisnici

Krajnji kupci stariji od 18 godina koji su vlasnici kartice u skladu s načinom registracije i upotrebom navedenima u nastavku.

6. Način registracije

Kartica za stjecanje osnovnog statusa “Status Follower” kupcu se može izdati u digitalnom obliku izravno na prodajnom mjestu, pristupanjem na mrežno mjesto www.calzedonia.com/loyaltylanding ili pozivanjem naše korisničke službe na broj telefona 042790001 (Troškove ovog poziva snosi pozivatelj. Primjenjuje se cijena nacionalnih poziva unutar RH po tarifi telefonskog operatera pozivatelja).
Da biste se prijavili u program vjernosti Calzedonia Lover card morate otvoriti poseban račun “Calzedonia Lover” kojim dobivate pristup vlastitoj stranici na mrežnom mjestu brenda.
Sustavi prijave zabranjuju pristup programu vjernosti maloljetnim kupcima.
Aktivacija / prijava vrši se uz poštivanje zakona o zaštiti privatnosti. Kartica Calzedonia Lover je osobna i neprenosiva. Svaki kupac može imati samo jednu valjanu aktiviranu karticu.
Kartica Calzedonia Lover isključivo je za osobnu i nekomercijalnu uporabu.
Kupac u svakom trenutku može zatražiti svoje brisanje iz programa vjernosti, pozivanjem naše korisničke službe na broj telefona 042790001 (Troškove ovog poziva snosi pozivatelj. Primjenjuje se cijena nacionalnih poziva unutar RH po tarifi telefonskog operatera pozivatelja.), ili pristupanjem na mrežno mjesto www.calzedonia.com/loyaltylanding.

7. Mogućnosti kartice

Kartica kupcu omogućuje dosezanje 3 različita STATUSA skupljanjem bodova prilikom kupnje. Ovisno o statusu koji kupac ima, pogodnosti će se povećavati.

“Follower Status”:

 • Stječe se odmah prilikom aktivacije/registracije „početne” kartice.
 • Kada kupac koji ima status pratitelja skupi 100 bodova, prelazi na sljedeću razinu – dobiva „status friend“ te mu se tom prilikom odmah dodjeljuju svi bodovi koji prelaze bodove korištene za stjecanje novog statusa.
 • Ako kupac sa statusom followera ne skupi 100 bodova u roku od 365 dana od datuma stjecanja statusa, kupac ostaje na razini statusa followera te se iznos njegovih bodova vraća na početak.
 • Ako kupac sa statusom followera skupi 500 bodova prije nego stekne status friend, izravno će steći status fan pri čemu će mu odmah biti dodijeljeni svi bodovi koji prelaze bodove korištene za stjecanje novog statusa.

“Friend Status”:

 • Kupac stječe ovaj status čim skupi 100 bodova. Svi bodovi koji prelaze bodove upotrijebljene za poravnavanje, odmah će se pripisati novostečenom statusu.
 • Čim skupi 500 bodova, kupac sa statusom „friend“ dobiva status „fan“ pri čemu će mu se odmah dodijeliti svi bodovi koji prelaze bodove korištene za stjecanje novog statusa.
 • Godinu dana nakon dosezanja statusa friend te svake godine nakon toga:
 • ako kupac skupi od 100-499 bodova, zadržava razinu statusa friend još jednu godinu i zadržava sve bodove koji prelaze bodove upotrijebljene za zadržavanje navedenog statusa
 • ako je kupac skupio manje od 100 bodova, iznos bodova vraća se na početak i kupac se vraća na status followera.

“Fan Status”:

 • Kupac stječe status obožavatelja čim skupi 500 bodova na prethodnom statusu friend. Svi bodovi iznad bodova koji su upotrijebljeni za poravnanje odmah će se pripisati novostečenom statusu.
  • Godinu dana nakon dosezanja statusa fana te svake godine nakon toga:
  • ako kupac skupi najmanje 500 bodova, zadržava status fana i sve bodove koji prelaze bodove upotrijebljene da bi se zadržao navedeni status
  • ako je kupac skupio manje od 500 bodova, iznos bodova vraća se na početak i kupac se vraća na razinu statusa friend

Svaka promjena statusa, kao i svaka obavijest koja se odnosi na sudjelovanje u programu vjernosti nužna je za pružanje usluga koje se na njega odnose (kao što su, primjerice, potvrda registracije/otkazivanje, statusne promjene, dodjela namjenskih popusta ili rezerviranih darova) smatra se potrebnom za provođenje programa. Stoga, prihvaćajući ova Pravila, kupac pristaje primati obavijesti koje će se slati na adrese navedene u obrascu za registraciju u program. Odbijanje primitka obavijesti onemogućava Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa provođenje programa i pružanje s tim povezanih usluga. Svako odbijanje izraženo tijekom trajanja programa rezultirat će automatskim prekidom istog.

8. Skupljanje bodova

Bodovi vjernosti automatski se upisuju na karticu koja se aktivira prilikom svake kupnje na jednom od prodajnih mjesta Calzedonia koja sudjeluju u akciji ili na portalu e-Trgovina na internetskoj stranici www.calzedonia.com, tako da se vrijednost svakog boda za svaki potrošeni euro zaokruži na niže (npr. 10 HRK = 1 BOD). Skupljanje bodova prilikom kupnje na portalu e-Trgovina moguće je tek nakon što se podaci o kartici upišu u Vaš račun na portalu e-Trgovina. Povezivanje kartice s računom na portalu e-Trgovina smije se provesti samo jednom. Sustav podatke pohranjuje za sljedeće kupnje.
Da bi imao pravo na bodove, kupac se mora identificirati prije izdavanja računa dajući na uvid svoju karticu ili navođenjem svojeg imena i prezimena ili adrese elektroničke pošte/broja telefona koji su dani zbog aktivacije kartice. Ako kupnju obavlja putem portala e-Trgovina, kupac pristupa toj internetskoj stranici tako da unese svoje podatke.
Ako se vlasnik kartice ne identificira na opisani način, bodovi se neće moći upisati. U tom slučaju, nije moguć niti kasniji upis bodova.
Kupac može vidjeti sakupljene bodove u bilo kojem trenutku na zahtjev koji postavi u bilo kojem prodajnom mjestu Calzedonia koje sudjeluje u akciji ili na internetskoj stranici www.calzedonia.com. Sustav upisuje i obračunava bodove svaki dan. U slučaju nepredviđenih tehničkih problema, bodovi se mogu upisati u roku od najviše 15 dana. U slučaju povrata obračun bodova vrši se prema istom kriteriju kao i pri upisu.
Prilikom izdavanja poklon kartice Calzedonia provodi se upis pripadajućih bodova. Zbog toga se daljnjim kupovinama koje će vlasnik kartice u cijelosti ili djelomično plaćati poklon karticom/e-Poklon karticom bodovi za iznos računa plaćenog poklon karticom/e-Poklon karticom neće upisivati.
Mogu biti predviđene kampanje udvostručavanja ili utrostručavanja bodova o čemu će javnost biti obaviještena na odgovarajući način.
Kartica ni na koji način ne predstavlja platnu karticu. Bodovi skupljeni na kartici ne mogu se prenositi niti pretvoriti u novac ili proizvode.

8.a Skupljanje bodova i prekogranične pogodnosti

Kupci koji posjeduju karticu moći će skupljati bodove i prilikom kupovina na prodajnim mjestima u državama navedenim u donjoj tablici.
Skupljanje bodova omogućit će im postizanje statusa i korištenje nagrada temeljem ovih pravila na teritoriju Hrvatske.
Upis bodova za vjernost vršit će se na karticu kupca prema konverziji navedenoj u donjoj tablici.

 • COUNTRY: AUSTRIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 PUNTO
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: BELGIUM
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CZECH REPUBLIC
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 25 CZK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: FRANCE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: GERMANY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: JAPAN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 YEN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: BRONZE
 • LEVEL 2 - Status Name: SILVER
 • LEVEL 3 - Status Name: GOLD
 • COUNTRY: HONG KONG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 HKD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: HUNGARY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 300 HUF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ITALY
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LUXEMBOURG
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: POLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 4 PLN = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: PORTUGAL
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVAKIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SPAIN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWEDEN
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 10 SEK = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SWITZERLAND
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 CHF = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER / ABONNÉ
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND / AMI
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: THE NETHERLANDS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UK
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 GBP = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: USA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 USD = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: RUSSIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 100 RUB = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CROATIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ESTONIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: LITHUANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: ROMANIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 5 LEI = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: SLOVENIA
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: UKRAINE
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 50 UAH = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN
 • COUNTRY: CYPRUS
 • POINTS VALUE UNDER THE LOCAL CURRENCY: 1 EUR = 1 POINT
 • LEVEL 1 – Status Name: FOLLOWER
 • LEVEL 2 - Status Name: FRIEND
 • LEVEL 3 - Status Name: FAN

Dodatnu prednost koju kupci vlasnici kartice imaju kada kupuju na prodajnim mjestima u gore navedenim zemljama su popusti koji se u pojedinim zemljama odobravaju isključivo u trenutku kupnje kupcima koji imaju status člana.

9. Prednosti

Kupci koji sudjeluju u programu vjernosti Calzedonia mogu koristiti brojne popuste, promotivne akcije, nagradne akcije i posebne ponude koje će se s vremena na vrijeme na odgovarajući način objavljivati i reklamirati. Kupac može koristiti namjenske pogodnosti tek nakon što pokaže svoju karticu.
Popustima se smatra sljedeće:

 • besplatna poštarina i povrat putem portala e-Trgovina za sve koji su nositelji statusa.
 • Prilikom registracije kupac dobiva 20 besplatnih bodova.
 • Za kupčev rođendan, i to isključivo u razdoblju 7 dana prije i 7 dana nakon datuma rođendana, članovi koji imaju status followera imaju pravo na dvostruke bodove prilikom obavljenih kupovina.
 • Za kupčev rođendan, i to isključivo u razdoblju 7 dana prije i 7 dana nakon datuma rođendana, članovi koji imaju status friend i fan imaju pravo na popust od 20% prilikom jedne kupnje.
 • Za članove sa statusom friend: za svakih 100 skupljenih bodova izdaje se kupon s popustom od 15% koji vrijedi 60 dana od datuma izdavanja, na minimalnu kupovinu u iznosu od 60€ (450 kn) (izuzev artikala koji su već na popustu ili promociji).
 • Za članove sa statusom fan: za svakih 100 skupljenih bodova izdaje se kupon s popustom od 20% koji vrijedi 60 dana od datuma izdavanja, na minimalnu kupovinu u iznosu od 60€ (450 kn) (izuzev artikala koji su već na popustu ili promociji).

10. Prekid programa - deaktivacija kartice – razno

Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa zadržavaju pravo izmjene, obustave ili prekida programa vjernosti Calzedonia i odnosnih usluga u bilo kojem trenutku i po slobodnoj ocjeni. Konkretne obavijesti o promjenama, obustavama ili prekidima objavljuju se na internetskoj stranici www.calzedonia.com. i / ili u trgovinama koje sudjeluju u programu.
Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo predviđeno zakonom, uključujući pravo na naknadu štete, Calzedonia može kupcu ukinuti pravo korištenja kartice i deaktivirati je ako se kartica koristi protivno uvjetima utvrđenim u ovim Pravilima ili u slučaju zloporabe ili nanošenja štete imidžu marke „Calzedonia“.
Osim toga, nakon pružanja informacija, Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa zadržavaju pravo otkazati karticu i njezinu aktivaciju / registraciju u slučaju nekorištenja kartice ili neaktivnosti kupca tijekom razdoblja duljeg od 5 godina. U slučaju otkazivanja i deaktivacije, kupac više neće moći koristiti prednosti i usluge kartice Calzedonia.
Društva Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa nisu odgovorna za izravne ili neizravne posljedice povezane s neispravnostima programa vjernosti koje ne ovise o njegovoj volji. Društva Calzedonia Croatia d.o.o. i Calzedonia Spa nisu odgovorna za bilo kakvu prijevaru, nepravilnu ili nezakonitu upotrebu kartice.

11. Informacije o obradi osobnih podataka

Koje ćemo kategorije osobnih podataka koristiti?

Vaše sudjelovanje u programu vjernosti Calzedonia podrazumijeva korištenje Vaših osobnih podataka. Mi trebamo obraditi osobne podatke koje nam dostavite prilikom registracije (Ako ne upišete podatke označene zvjezdicom na prijavnom obrascu, postupak registracije neće moći biti dovršen. Ako se registracija obavlja na prodajnom mjestu uz podršku prodajnog osoblja, telefonski broj ili adresa elektroničke pošte obvezni su podaci. Ako se ti podaci ne dostave, postupak registracije nije moguće dovršiti.) i podatke o kupovinama izvršenim na prodajnim mjestima Calzedonia. Ti podaci uključuju, primjerice, cijenu i vrstu kupljenih proizvoda. Uz Vaš pristanak, možemo koristiti i druge podatke koje nam dobrovoljno dostavite prilikom registracije ili u vezi s načinom na koji komunicirate s nama (u daljnjem tekstu zajedničkim imenom: „Podaci"). Točnije, mi možemo prikupljati:

 • neobavezne podatke zatražene putem obrasca za registraciju ili, ako se registracija provodi na prodajnom mjestu: ime, prezime, adresa, poštanski broj, država i pokrajina neobavezni su podaci
 • informacije koje možemo dobiti pregledom Vaše interakcije s nama, putem elektroničke pošte i newslettera, naših internetskih stranica i aplikacija koje možemo razviti mi ili treća strana (za više informacija pogledajte važeća Pravila o zaštiti privatnosti)
 • informacije koje dijelite putem društvenih mreža na koje ste pretplaćeni.

U koju svrhu obrađujemo Vaše podatke i na kojim pravnim osnovama?

Vaše podatke možemo koristiti, uključujući i elektronička sredstva:
a) za upravljanje Vašim sudjelovanjem u programu vjernosti Calzedonia. Vaši će se podaci koristiti za davanje popusta i omogućavanje drugih pogodnosti koje će vam biti dostupne i, općenito, za sve s tim povezane ugovorne i administrativne obveze.

b) za pružanje personalizirane usluge na svim našim prodajnim mjestima na kojima je aktivan program vjernosti Calzedonia. Gdje god se nalazili, moći ćete koristiti podršku i dobiti savjet od našeg prodajnog osoblja te informacije (npr. o veličini, boji ili uzorku brenda Calzedonia) o artiklima kupljenima u prethodnih 12 mjeseci na bilo kojem prodajnom mjestu Calzedonia ili online. Budući da je Calzedonia globalna marka, korištenje Vaših podataka, temeljeno na našem legitimnom interesu, omogućava nam da poboljšamo kvalitetu naših usluga na prodajnim mjestima i osiguramo dosljednu uslugu našim kupcima koji su se učlanili u program vjernosti Calzedonia u svim našim trgovinama. U svakom slučaju, ako ne želite koristiti ovu podršku, dovoljno je da prilikom registracije ili čak i kasnije zatražite da se Vaši podaci ne koriste u tu svrhu.

Uz Vaš pristanak, Vaše podatke možemo koristiti i u sljedeće svrhe:


a) kako bismo Vam na kontakt podatke koje nam dostavite slali newslettere, informacije o proizvodima i uslugama koje pružamo, informacije o ponudama i promocijama, kao i da bismo provodili istraživanja tržišta. Na primjer, možemo Vam slati elektroničku poštu ili tekstne poruke (npr. SMS poruke ili putem aplikacije WhatsApp), na Vašu poštansku adresu možemo Vam slati promotivne materijale ili Vas naš operater može kontaktirati telefonskim putem. Naši se proizvodi prodaju pod sljedećim markama: CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS i SIGNORVINO.

b) za pregled Vaših podataka, načina na koji komunicirate s nama i Vaših kupovnih navika. Odnosno, da bismo bolje razumjeli Vaš ukus i interes za naše proizvode i obavijesti, možemo - i pomoću automatiziranih sustava – pregledati podatke pružene u trenutku Vaše registracije u programu vjernosti Calzedonia, kupovine koje ste obavili u trgovinama Calzedonia u posljednjih 12 mjeseci, Vaš interes za obavijesti i newslettere koje Vam šaljemo, Vaše posjete naših internetskih stranica, korištenje naših aplikacija i interes za naše društvene kanale (npr. Facebook). Ostale informacije o podacima koje dobivamo temeljem Vaših pregledavanja naših internetskih stranica i / ili korištenja naših aplikacija, možete potražiti u važećim Pravilima o zaštiti privatnosti. Ujedno možemo obogatiti Vaš profil statističkim podacima koje zakonito možemo dobiti iz drugih izvora: primjerice, u vezi s Vašim prebivalištem (poput demografskih podataka, podataka o geo-referenciranju itd.) ili elektroničkim alatima koje koristite kako biste s nama komunicirali. U svakom slučaju, aktivnost izrade profila ima za cilj bolju personalizaciju naših usluga i nema nikakav pravni ili drugi značajan učinak na Vas.

Vaša pretplata na program vjernosti Calzedonia ni na koji način nije uvjetovana davanjem gornjih pristanka.

Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

Za svrhe navedene pod točkama a) i b), Vaši se podaci neće obrađivati dulje od vremena potrebnog za upravljanje Vašim sudjelovanjem u programu vjernosti Calzedonia. U svakom slučaju, podaci o Vašim kupnjama i interakcijama s nama neće se obrađivati dulje od 12 mjeseci od datuma prikupljanja. Ako odlučite napustiti program vjernosti Calzedonia, Vaši će podaci biti izbrisani u sljedećih 12 mjeseci. U svrhu navedenu pod slovom c), Vaši će se podaci čuvati sve dok ne povučete svoju suglasnost za primanje komercijalnih obavijesti. U svrhu navedenu pod točkom d), Vaši će se podaci čuvati 12 mjeseci, osim povijesti kupnje koja će se čuvati 3 godine.

Kome ćemo obznaniti Vaše podatke

U svrhu upravljanja programom vjernosti Calzedonia i u administrativne svrhe, Vaše podatke možemo obznaniti našim pružateljima usluga (npr. IT usluge) i tvrtkama koje upravljaju prodajnim mjestima Calzedonia, prisutnim u raznim zemljama u kojima je aktivan program vjernosti Calzedonia, a koji će biti izvršitelji obrade te trećim stranama koje po zakonu moramo obavještavati. Dobit ćete na uvid cjelovit popis tih tvrtki ako pisanim putem pošaljete zahtjev na dolje navedene kontakte.

Kako će biti reguliran prijenos Vaših podataka u zemlje izvan EU?

Vaši se podaci mogu prenositi izvan teritorija Europske unije, čak i u zemlje u kojima razina zaštite osobnih podataka može biti niža od one zajamčene europskim zakonodavstvom. Takav će prijenos u svakom slučaju biti podložan odgovarajućim zaštitnim mjerama za zaštitu Vaših podataka, a posebno standardnim ugovornim odredbama koje je Komisija EU odobrila Odlukom 2021/914/EZ.

Koja prava imate nad svojim podacima?

Imate pravo pristupa, ispravljanja, brisanja, ograničenja i protivljenja korištenju podataka s naše strane te pravo zatražiti prijenos nekih podataka Vama.

Prava ispitanika

Pravo pristupa
Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, i, ako da, ima pravo pristupa osobnim podacima i sljedećim informacijama:
- svrsi obrade
- o kojim kategorijama osobnih podataka se radi
- primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, posebno primateljima iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija, uz potvrdu primjenjuju li se odgovarajuće zaštitne mjere
- tamo gdje je to moguće, predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje
- postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu
- pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
- Ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, bilo koje dostupne informacije o njihovom izvoru.
- Postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, koje proizvodi pravne učinke koji se odnose na ispitanika ili na sličan način značajno na njega utječu, i barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Pravo na ispravak

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.

Pravo na brisanje

Imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
- povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
- uložili ste prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
- osobni podaci nezakonito su obrađeni
- osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
- osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
- obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
- voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
- uložili ste prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše razloge.

Pravo na prigovor
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, koja se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade, uključujući izradu profila. Ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu koji su u našem posjedu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem ste osobne podatke pružili ako:
- se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i
- ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo na izravni prijenos osobnih podataka od jednog voditelja obrade drugome na svoj zahtjev i ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor tijelu za zaštitu podataka
Kada ispitanik smatra da su obradom njegovih osobnih podataka povrijeđene odredbe Uredbe (EU) 2016/679, ispitanik ima pravo uložiti prigovor tijelu za zaštitu podataka kako bi zaštitio svoja prava.

Kako možete promijeniti svoje postavke ili povući privolu?

U bilo kojem trenutku možete provjeriti, izmijeniti ili povući svoju privolu u odnosu na svrhe navedene pod točkama b) i c) (uključujući izjavu da ne želite primati komercijalne informacije putem e-pošte i / ili tekstnih poruka).
Ako ste se registrirali na internetskoj stranici, možete promijeniti svoje postavke:

 • putem svog registracijskog računa, u odjeljku Postavke privatnosti
 • kontaktiranjem voditelja obrade podataka ili službenika za zaštitu podataka.

Ako ste se registrirali na prodajnom mjestu:

 • stvaranjem računa i korištenjem istih podataka danih prilikom registracije
 • kontaktiranjem voditelja obrade podataka ili službenika za zaštitu podataka.

Tko su voditelji obrade?

U svrhe navedene pod točkama a) i b) Calzedonia S.p.A. i Calzedonia Croatia d,o.o. bit će zajednički voditelji obrade.
Voditelj obrade u svrhu navedenu pod točkama c) i d) je Calzedonia S.p.A.

Kako se obratiti društvu Calzedonia S.p.A.,i Calzedonia Croatia d.o.o. i službeniku za zaštitu podataka kako biste ostvarili svoja prava?

Svoja prava možete ostvariti tako da se pisanim putem obratite voditeljima obrade i/ili službeniku za zaštitu podataka na dolje navedenu adresu:

Calzedonia S.p.A.

Email: privacy@calzedonia.com

Sjedište: Via Portici Umberto Primo 5/3, Malcesine (Verona) - Italija

Službenik za zaštitu podataka društva Calzedonia S.p.A: dpo@calzedonia.com

Calzedonia Croatia d.o.o.

Email: privacy@calzedonia.com

Sjedište: Marijana Mlinarića 3, 42203 Jalžabet

Kako ćete biti obavještavani o svim promjenama ove Obavijesti o zaštiti privatnosti?

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti može biti podložna izmjenama i dopunama kao rezultat promjena u načinu na koji obrađujemo Vaše podatke ili druge informacije koje su Vam ovdje pružene. Sve izmjene osigurat će, u svakom slučaju, punu zaštitu Vaših prava. Ako se provedu bilo kakve izmjene koje mogu ograničiti jamstva za zaštitu Vaših podataka ili Vaših prava u odnosu na trenutačnu verziju, prije nego što obrada Vaših podataka započne na novi način, bit ćete odmah obaviješteni putem danih kontakata i mora Vam biti zajamčeno pravo otkazati „Program vjernosti Calzedonia ili, u svakom slučaju, pravo na izmjenu svojih privola i postavki.
U svakom slučaju, pozivamo Vas da pregledate ažurirana Pravila o zaštiti privatnosti koja se s vremena na vrijeme objavljuju na internetskoj stranici.

12. Kontakti

Za sve ostale informacije u vezi s karticom vjernosti Calzedonia, kupac može potražiti na internetskoj stranici www.calzedonia.com, obratiti se službi za korisnike na broj telefona 042790001 ili djelatnicama u bilo kojoj trgovini Calzedonia koja sudjeluje u programu.

Potvrđujem da sam pročitao/la gornja Pravila i uvjete korištenja, da sam razumio/razumjela njihov sadržaj i da prihvaćam sve što je u njima navedeno.

Posljednje ažuriranje: 21/04/2022

Posjeti online trgovinu za tvoju zemlju: